Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • iPhone 5G
  • iPhone 4G
  • iPad

FLASH SALE 22-23 กันยายน 2564

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPhone 12 Pro Max
256 GB
สี Pacific Blue

ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
43,900 36,300 - 5G Hot Deal Max speed 599
33,700 1,000 1,199
31,700 2,000 1,499
30,700 3,000 1,699
iPhone 12 Pro Max
128 GB
สี Pacific Blue

ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
39,900 32,800 - 5G Hot Deal Max speed 599
30,200 1,000 1,199
28,200 2,000 1,499
27,200 3,000 1,699
iPhone 12 Pro
128 GB
สี Pacific Blue

ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
36,900 29,800 - 5G Hot Deal Max speed 599
27,200 1,000 1,199
25,200 2,000 1,499
24,200 3,000 1,699

สำหรับลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

ที่มีอายุการใช้งาน 2 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPhone 12 mini
128 GB
รายเดือน 27,900 15,700 - 5G Hot Deal Max Speed 599
15,200 - 5G One Plan 699
iPhone 12 Mini
64 GB
รายเดือน 25,900 13,700 - 5G Hot Deal Max Speed 599
11,200 - 5G One Plan 699

สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G One Plan
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPhone 12 Pro Max
512 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
51,900 45,300 1,000 699
42,700 2,000 1,199
40,700 3,000 1,499
39,700 4,000 1,699
iPhone 12 Pro Max
256 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
43,900 37,300 1,000 699
34,700 2,000 1,199
32,700 3,000 1,499
31,700 4,000 1,699
iPhone 12 Pro Max
128 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
39,900 33,800 1,000 699
31,200 2,000 1,199
29,200 3,000 1,499
28,200 4,000 1,699
iPhone 12 Pro
512 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
48,900 42,300 1,000 699
39,700 2,000 1,199
37,700 3,000 1,499
36,700 4,000 1,699
iPhone 12 Pro
256 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
40,900 34,800 - 5G Hot Deal Max Speed 599
34,300 - 699
31,700 1,000 1,199
29,700 2,000 1,499
28,700 3,000 1,699
iPhone 12 Pro
128 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
36,900 30,800 1,000 699
28,200 2,000 1,199
26,200 3,000 1,499
25,200 4,000 1,699
iPhone 12
256 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
32,300 26,500 2,000 699
23,900 3,000 1,199
22,000 4,000 1,499
21,000 5,000 1,699
iPhone 12
128 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
28,300 22,500 2,000 699
19,900 3,000 1,199
18,000 4,000 1,499
17,000 5,000 1,699
iPhone 12
64 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
26,300 21,000 2,000 699
18,400 3,000 1,199
16,500 4,000 1,499
15,500 5,000 1,699
iPhone 12 Mini
256 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
3,000 บ.
31,900 19,200 0 5G Hot Deal Max Speed 599
18,700 500 699
17,700 1,000 899
16,200 1,500 1,199
14,200 2,500 1,499
สัญญา 24 เดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
3,000 บ.
15,700 1,500 5G Hot Deal Max Speed 599
iPhone 12 Mini
128 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
3,000 บ.
27,900 15,700 0 5G Hot Deal Max Speed 599
15,200 500 699
14,200 1,000 899
12,700 1,500 1,199
10,700 2,500 1,499
สัญญา 24 เดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
3,000 บ.
12,200 1,500 5G Hot Deal Max Speed 599
iPhone 12 Mini
64 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
3,000 บ.
25,900 13,700 0 5G Hot Deal Max Speed 599
13,200 500 699
12,200 1,000 899
10,700 1,500 1,199
8,700 2,500 1,499
สัญญา 24 เดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
3,000 บ.
10,200 1,500 5G Hot Deal Max Speed 599

สำหรับลูกค้าเติมเงิน ไม่ติดสัญญา

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจเสริมเริ่มต้น ช่องทาง
การจำหน่าย
iPhone XR
64 GB
เติมเงิน 16,900 13,600 แพ็กเกจ Hot Deal Net 2,555.-
iPhone SE
64 GB
เติมเงิน 14,900 11,700 แพ็กเกจ Hot Deal Net 2,555.-

สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม เปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบัน

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPhone 11
128 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
20,900 16,900 2,500 699 699
14,700 4,200 1,099 1,199
12,700 6,200 1,499 1,699
iPhone 11
64 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
18,900 14,900 2,500 699 699
12,700 4,200 1,099 1,199
10,700 6,200 1,499 1,699
iPhone XR
128 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
18,900 14,400 1,500 699 699
12,900 2,000 899 899
11,900 2,500 1,099 1,199
10,400 3,000 1,299 1,399
iPhone XR
64 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
16,900 12,400 1,500 699 699
10,900 2,000 899 899
9,900 2,500 1,099 1,199
8,400 3,000 1,299 1,399
iPhone SE
128 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
16,900 12,300 1,000 499 -
10,200 1,500 699 699
9,200 1,500 899 899
7,700 2,000 1,099 1,199
iPhone SE
64 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
14,900 10,300 1,500 499 -
8,200 1,500 699 699
7,200 2,000 899 899
6,200 2,500 1,099 1,199

iPad Pro (Wi-Fi+Cellular)

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPad Pro 12.9" Gen 5
2TB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
81,400 77,400 500 5G HD Net Xtreme 599
74,400 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
73,900 3,000 5G HD Max Speed 1,199
iPad Pro 12.9" Gen 5
1TB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
67,400 63,400 500 5G HD Net Xtreme 599
60,400 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
59,900 3,000 5G HD Max Speed 1,199
iPad Pro 12.9" Gen 5
512 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
53,400 50,400 500 5G HD Net Xtreme 599
46,400 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
45,900 2,500 5G HD Max Speed 1,199
iPad Pro 12.9" Gen 5
256 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
46,400 43,400 500 5G HD Net Xtreme 599
39,400 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
38,900 2,500 5G HD Max Speed 1,199
iPad Pro 12.9" Gen 5
128 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
42,900 39,900 500 5G HD Net Xtreme 599
35,900 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
35,400 2,500 5G HD Max Speed 1,199
iPad Pro 11" Gen 3
2TB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
71,400 67,400 500 5G HD Net Xtreme 599
64,400 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
63,900 3,000 5G HD Max Speed 1,199
iPad Pro 11" Gen 3
1TB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
57,400 53,400 500 5G HD Net Xtreme 599
50,400 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
49,900 3,000 5G HD Max Speed 1,199
iPad Pro 11" Gen 3
512 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
43,400 40,400 500 5G HD Net Xtreme 599
36,400 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
35,900 2,500 5G HD Max Speed 1,199
iPad Pro 11" Gen 3
256 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
36,400 33,400 500 5G HD Net Xtreme 599
29,400 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
28,900 2,500 5G HD Max Speed 1,199
iPad Pro 11" Gen 3
128 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
32,900 29,900 500 5G HD Net Xtreme 599
25,900 2,000 5G HD Net Xtreme 1,099
25,400 2,500 5G HD Max Speed 1,199

iPad Air (Wi-Fi+Cellular)

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPad Air 4
256 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
29,400 25,900 1,000 5G NET XTREME 599
23,900 2,500 5G NET XTREME 1,099
23,400 2,500 Share Plan 5G Max Speed 1,199
iPad Air 4
64 GB
รายเดือน
ย้ายค่ายลดเพิ่ม
1,000 บ.
24,400 20,900 1,000 5G NET XTREME 599
18,900 2,500 5G NET XTREME 1,099
18,400 2,500 Share Plan 5G Max Speed 1,199