ผ่อนค่าเครื่อง 0% สูงสุด 24 เดือนพร้อมรับเครดิตเงินคืน

ผ่อนค่าเครื่องกับบัตรเครดิตสูงสุด 40 เดือน

ผ่อนค่าเครื่องกับบิลเอไอเอสสูงสุด 24 เดือน

ผ่อนค่าเครื่องพร้อมแพ็กเกจสูงสุด 18 เดือน

ผ่อนค่าเครื่อง 0% สูงสุด 40 เดือน พร้อมเครดิตเงินคืน

(1-30 กันยายน 64)

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืน 3%

สินค้าทั่วไป ผ่อน 0% 10,24 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

พิเศษเฉพาะ iPhone 12 Series / iPad Pro 2021

0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%

ผ่อน 10, 24 เดือน
เครดิตเงินคืน 3%

สินค้าทั่วไป ผ่อน 0% 10,24 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

พิเศษเฉพาะ iPhone 12 Series / iPad Pro 2021

0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%

พิเศษเฉพาะ สินค้า Apple iPhone 12 Series / iPad Pro 2021 / iPad Air4 / Samsung Note20 / Samsung S21

0% นาน 24, 30, 40 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 3%

ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)

รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก

รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน 10, 18, 24 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 4%

สินค้าทั่วไป ผ่อน 0% 10,24 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

พิเศษเฉพาะสินค้า Apple iPhone / iPad / OPPO FIND X3 / Samsung Galaxy Note20 / Samsung Galaxy Z Fold 2 / Samsung Galaxy S21

0% นาน 10,18 เดือน รับเครดิตเงินคืน 4%

0% นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%

0% นาน 36 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท

(ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 700 บาท

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน 15 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,250 บาท

(ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
ผ่อนชำระ
15 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 100 บาท 120 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 200 บาท 250 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 300 บาท 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 500 บาท 600 บาท

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,600 บาท

(ลงทะเบียนทาง SMS)

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 450 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท

ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)

รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน 10, 24 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,400 บาท

UOB
Cash Plus


(ลงทะเบียนทาง SMS)
แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10, 24 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 150 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 700 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 900 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป 1,350 บาท

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน 10 เดือน
ไม่มีเครดิตเงินคืน

(ลงทะเบียนทาง SMS)

ผ่อน 0% 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อน 10 เดือน
ไม่มีเครดิตเงินคืน

KTC
Proud

ผ่อน 0% 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 2%

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 12%

เมื่อแบ่งชำระครบทุก 5,000 บาท + แลกคะแนนสะสมทุก 5,000 คะแนน (ลงทะเบียนทาง SMS)

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน 10 เดือน
ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อน 0% 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

ทีเอ็มบีธนชาต

TMBThanachart

สินค้าทั่วไป ผ่อน 0% 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

พิเศษเฉพาะ สินค้า Apple

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 150 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 1,100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป 1,600 บาท

ต่อที่ 2 : (ลงทะเบียนทาง SMS)

เมื่อแลกคะแนนเท่ายอดผ่อนชำระ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% หรือ 15%

คะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิตอื่น(ยกเว้น infinite/ signature) 12%
บัตรเครดิต ttb reserve Reserve infinite / signature 15%

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 3%

FLASH CARD

สินค้าทั่วไป ผ่อน 0% 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

พิเศษเฉพาะ สินค้า Apple

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 750 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 45,000 บาทขึ้นไป 1,100 บาท

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง


บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

วิธีลงทะเบียน SMS

 • รับเครดิตเงินคืน พิมพ์คำว่า “MIQ2” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัญชี บัตรหลัก 16 หลัก ส่ง sms ทุกหน้าบัตร มาที่หมายเลข 061-404-5555
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป , จำกัดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทารายการเท่านั้น เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 • ยกเว้นการร่วมรายการ ใช้จ่ายผ่านออนไลน์ทุกช่องทาง, ร้าน Power Buy, Tesco Lotus, BiG C, Power Mall และ โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่น หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน ไม่เข้าร่วมรายการทุกกรณี
 • ร่วมรายการเฉพาะบัตรเครดิต กรุงศรี / บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า คาร์ด และ บัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม คาร์ด เท่านั้น

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

ถ้าไม่มีเมนูแลกคะแนนใน EDC ให้ส่ง SMS ลงทะเบียนดังนี้

 • ลงทะเบียน SMS ต่อ 2 พิมพ์ IPP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรคตามด้วย ยอดชำระผ่านบัตรฯ ที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ)
 • ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรกรุณาระบุยอด พร้อมเศษทศนิยม (ถ้ามี) โดยการแลกคะแนนจะแลกได้เฉพาะยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม)

บัตรเครดิต First Choice

วิธีลงทะเบียน SMS

 • รับเครดิตเงินคืน พิมพ์คำว่า “MIQ2” เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัญชี บัตรหลัก 16 หลัก ส่ง sms ทุกหน้าบัตร มาที่หมายเลข 061-404-5555
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณยอดแบ่งจ่ายตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป , จำกัดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 12,000 บาท / หมายเลขบัญชีบัตรหลัก /ตลอดรายการ เท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS อย่างถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนก่อนทารายการเท่านั้น เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 • ยกเว้นการร่วมรายการ ใช้จ่ายผ่านออนไลน์ทุกช่องทาง, ร้าน Power Buy, Tesco Lotus, BiG C, Power Mall และ โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมโปรโมชั่น หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในรอบและเวลาเดียวกัน ไม่เข้าร่วมรายการทุกกรณี

บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

วิธีลงทะเบียน SMS

 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ส่ง SMS พิมพ์ SGSD2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ไปที่ 4545111
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี/ บัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบี แคชพลัส
 • ธนาคารจะบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)

วิธีลงทะเบียน SMS

 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ส่ง SMS พิมพ์ SGSD2 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ไปที่ 4545111
 • เฉพาะผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส
 • ธนาคารจะบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

บัตรเครดิตเคทีซี

การลงทะเบียนทาง SMS

 • พิมพ์ TT1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจานวนคะแนนที่ต้องการแลก หรือ #0 หากไม่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 0613845000 ลงทะเบียน1 ครั้ง / 1 เซลล์สลิปรับเงินคืนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการ
 • ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

บัตรกดเงินสดเคทีซีพราว

การลงทะเบียนทาง SMS

 • พิมพ์ TT1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก และเครื่องหมาย # ตามด้วยจานวนคะแนนที่ต้องการแลก หรือ #0 หากไม่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 0613845000 ลงทะเบียน1 ครั้ง / 1เซลล์สลิปรับเงินคืนภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดรายการ
 • ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

การลงทะเบียนทาง SMS

 • ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ BSMP ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 และรอข้อความยืนยัน (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาท / ท่าน / ตลอดรายการ
 • หักคะแนนสะสมในบัญชีของบัตรหลักเท่ายอดราคาสินค้าทุก 5,000 คะแนน สูงสุดไม่เกิน 35,000 คะแนนต่อบัตรหลักตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น และลูกค้าต้องคงสถานะเป็นผู้ถือบัตรเครดิตแลกคะแนน ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม และบัตรแอร์เอเชียแพลทินัม มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต

การลงทะเบียนทาง SMS

 • ต่อที่ 1 : ลงทะเบียนพิมพ์ AISTC ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที 4806026
 • ต่อที่ 2 : ลงทะเบียนพิมพ์ AISTRW ตามด้วยคะแนนที่ใช้แลก(เท่ายอดผ่อนชำระ)ไม่รวมเศษทศนิยม เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก แลกคะแนนสะสมได้เฉพาะบัตรเครดิตทีมีคะแนนสะสม จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ ) เงินคืนบัตรเครดิต จำกัดเงินคืนสูงสุด 4,800 บาท ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย

บัตรเครดิตธนาคารทหารไทยธนชาต FLASH CARD

การลงทะเบียนทาง SMS

 • ลงทะเบียนพิมพ์ AISTCF ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที 4806026 เงินคืนบัตร Flash Card จำกัดเงินคืนสูงสุด 3,300 บาท ต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย

ผ่อนค่าเครื่องกับบัตรเครดิต สูงสุด 40 เดือน

40 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 20,000.- ขึ้นไป

36 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 10,800.- ขึ้นไป

30 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 15,000.- ขึ้นไป

24 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 7,200.- ขึ้นไป

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 12,000.- ขึ้นไป

20 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 6,000.- ขึ้นไป

15 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 4,500.- ขึ้นไป

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 7,500.- ขึ้นไป

10 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 5,000.- ขึ้นไป

6 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 3,000.- ขึ้นไปเฉพาะ AIS Shop สาขาที่ร่วมรายการ

4 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 2,000.- ขึ้นไป

3 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 1,500.- ขึ้นไป

ผ่อนค่าเครื่อง 0% นานสูงสุด 24 เดือน
ผ่านค่าบริการรายเดือน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

 • ลูกค้าต้องมีแพ็กเกจหลัก ที่มีค่าบริการรายเดือนหลังหักส่วนลดแล้ว ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
 • ลูกค้าเลือกสมัครแพ็กเกจเสริมค่าเครื่อง AIS Smart Pay (On top Package) (สัญญานาน 24 เดือน) ได้แพ็กเกจตามรุ่นที่เลือกเท่านั้น
 • แพ็กเกจค่าเครื่อง AIS SMART PAY เป็นแพ็กเกจเสริม (On top Package) เพิ่มเติมจากแพ็กเกจหลักที่ลูกค้าใช้อยู่ปัจจุบัน
 • แพ็กเกจค่าเครื่อง AIS SMART PAY ไม่มี Internet 4G/3G และ Voice เพิ่มเติม (ถ้ามีการใช้งานจะตัดจากแพ็กเกจหลัก)
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล

ผ่อนค่าเครื่องพร้อมแพ็กเกจ สูงสุด 18 เดือน

ใหม่! แพ็กเกจ AIS SMART PAY 18M

เงื่อนไขแพ็กเกจ AIS SMART PAY 18M

 • แพ็กเกจ 399 และ 599 หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
 • แพ็กเกจ 699 หลังจากการใช้งาน 5G/4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 2 Mbps
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งาน Internet หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์
 • ค่าบริการโทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) SMS 2.5 บ. MMS 4 บ.
 • เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล

แพ็กเกจ 4G Hot Deal FIX Speed

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย AIS (ครั้งละไม่เกิน 30 นาที) ส่วนเกินคิดบริการตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน : โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล

เงื่อนไขสิทธิ์ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • รับสิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก *หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง