ผ่อนค่าเครื่อง 0% สูงสุด 24 เดือน พร้อมเครดิตเงินคืน

(1 - 31 สิงหาคม 2565)

ผ่อน 10 เดือน
ไม่มีเครดิตเงินคืน

สินค้าทั่วไป ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

พิเศษ iPhone 11, 12, SE, iPad Air5, Samsung S22

รับเครดิต เงินคืน 3%

ผ่อนสูงสุด 40 เดือน
ไม่มีเครดิตเงินคืน

สินค้าทั่วไป ผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 24 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

พิเศษ iPhone 11, 12, SE, iPad Air5, Samsung S22 / Samsung Fold3 / Samsung Flip3

ผ่อน 0% นาน 10,24 เดือน รับเครดิต เงินคืน 3%

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 20%

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน 3%

ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)

รับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก

รับเครดิตเงินคืน 20% เมื่อใช้คะแนนสะสม 2 เท่ายอดผ่อนชำระแลก

เครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน สูงสุด36 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 4%

0% นาน 10,18 เดือน รับเครดิตเงินคืน 4%

0% นาน 24 เดือน รับเครดิตเงินคืน 3%

0% นาน 36 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

เครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท

(ลงทะเบียนทาง SMS)

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 600 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 900 บาท

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อนสูงสุด 15 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท

(ลงทะเบียนทาง SMS)

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10,15 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป 150 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 300 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป 800 บาท

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

(ลงทะเบียนทาง SMS)

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 150 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 900 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,100 บาท

ต่อที่ 2 : (ทำรายการผ่านเครื่อง EDC)

รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก

เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ยกเว้นบัตรเครดิต TMRW บัตรเครดิตยูโอบีโยโล่แพลตินัม และบัตรยูโอบีแคชพลัสไม่ร่วมรายการ

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อนสูงสุด 24 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท

UOB
Cash Plus


(ลงทะเบียนทาง SMS)

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10,18,24 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป 100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 150 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป 350 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 800 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 55,000 บาทขึ้นไป 1,000 บาท

*มีเงื่อนไขเพิ่มเติมด้านล่าง

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท
โปรโมชันบัตรเครดิตเคทีซีผ่อน iPhone 13

และ KTC Proud

(ลงทะเบียนทาง SMS)

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป 100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป 200 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป 400 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 700 บาท

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืน 12%

เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดผ่อนชำระแลก

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 12% (ลงทะเบียนทาง SMS)

เมื่อแบ่งชำระครบทุก 3,000 บาท + แลกคะแนนสะสมทุก 3,000 คะแนน

ผ่อน 10 เดือน
ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อน 0% 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อนสูงสุด 36 เดือน
ไม่มีเครดิตเงินคืน

K-Bank
Xpress
Cash

ผ่อน 0% 18,24,36 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อน 10 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท

ทีเอ็มบีธนชาต

TMBThanachart

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 250 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 700 บาท

ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนเพิ่มอีก แลกคะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน (ลงทะเบียนทาง SMS)

คะแนนสะสมทุกๆ 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน
บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท/ บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ 120 บาท
บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตประเภทที่มีคะแนนสะสม 100 บาท
ผ่อนสูงสุด 24 เดือน
เครดิตเงินคืนสูงสุด 700 บาท

FLASH CARD

รับเครดิตเงินคืน (ลงทะเบียนทาง SMS)

แบ่งชำระสินค้าตั้งแต่ ผ่อนชำระ
10 เดือน
แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป 100 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป 250 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 500 บาท
แบ่งชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป 700 บาท
ผ่อน 10 เดือน
ไม่มีเครดิตเงินคืน

บัตรเครดิตอิออน

ผ่อน 0% 10 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อนสูงสุด 20 เดือน
ไม่มีเครดิตเงินคืน

บัตรสมาชิกอิออน

ผ่อน 0% 10,12 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน

ผ่อน 0.59% 20 เดือน ไม่มีเครดิตเงินคืน


บัตรเครดิตทหารไทยธนชาต

วิธีลงทะเบียน SMS

  ต่อที่1
 • พิมพ์ SAC ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
 • (บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน)
 • ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสุงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) / ตลอดรายการ
 • ยอดผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่บัตรเสริมมีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  ต่อที่2
 • พิมพ์ SRC ตามด้วยคะแนน เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย

บัตรFlash card

วิธีลงทะเบียน SMS

 • พิมพ์ SAC ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
 • ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสุงสุด 5,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม) / ตลอดรายการ
 • ยอดผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่บัตรเสริมมีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย

บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีลงทะเบียน SMS

 • ลงทะเบียน SMS ต่อที่ 2 พิมพ์ IPP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรคตามด้วย ยอดชำระผ่านบัตรฯ ที่ต้องการแลกคะแนน ส่งมาที่ 4545454 (ค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ลงทะเบียนทุกครั้งที่ทำรายการ ภายในวันที่ใช้จ่ายผ่านบัตรกรุณาระบุยอดพร้อมเศษทศนิยม (ถ้ามี) โดยการแลกคะแนนจะแลกได้เฉพาะยอดเต็มจำนวนเท่านั้น (ไม่รวมเศษทศนิยม)

บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรี

วิธีลงทะเบียน

 • รับเครดิตเงินคืน ลงทะเบียนฟรีผ่าน แอป UCHOOSE ค้นหา MIQ1 หรือ
 • ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ MIQ1 เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ MIQ1 เรียบร้อยแล้ว” (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)
 • ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 18,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจบรายการ(กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • บัตรที่ร่วม *สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิต โลตัส วีซ่า และ**สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟริสช้อยส์ และ เดอะวัน เฟริสช้อยส์

บัตรเครดิต First Choice

วิธีลงทะเบียน

 • รับเครดิตเงินคืน ลงทะเบียนฟรีผ่าน แอป UCHOOSE ค้นหา MIQ1 หรือ
 • ลงทะเบียนผ่าน SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระพิมพ์ MIQ1 เว้นวรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ “ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ MIQ1 เรียบร้อยแล้ว” (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)
 • ลงทะเบียนก่อนทำรายการเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 16,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 90 วันหลังจบรายการ(กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • บัตรที่ร่วม *สำหรับบัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิต โลตัส วีซ่า และ**สำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟริสช้อยส์ และ เดอะวัน เฟริสช้อยส์

บัตรเครดิตธนาคารยูโอบี

วิธีลงทะเบียน SMS

 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ส่ง SMS พิมพ์ PH3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ไปที่ 4545111
 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี/ บัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทย (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) และบัตรยูโอบี แคชพลัส
 • ธนาคารจะบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก / บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท / ผู้ถือบัตร 1 ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป ต่อ เซลส์สลิป

บัตรแคชพลัส (ยูโอบี)

วิธีลงทะเบียน SMS

 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ส่ง SMS พิมพ์ PH3 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ไปที่ 4545111
 • เฉพาะผู้ถือบัตรยูโอบี แคชพลัส
 • ธนาคารจะบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี บัตรยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท / ผู้ถือบัตร 1 ท่าน / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย เมื่อผ่อนชำระตั้งแต่ 10 เดือนขึ้นไป ต่อ เซลส์สลิป

บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ

การลงทะเบียนทาง SMS

 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ส่ง SMS พิมพ์ BSMP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ไปที่ 4712008 และรอข้อความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ ค่าบริการครั้งละ 3 บาท
 • ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตสาหรับส่วนราชการ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ
 • ธนาคารจะบันทึกยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,400 บาทต่อท่านตลอดรายการ โดยกรณีใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน คืนเงินให้ ทุก 3,000 คะแนน สูงสุดไม่เกินยอดใช้จ่ายจากการแบ่งชาระสินค้า หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารฯ คืนเงินให้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิให้เครดิตเงินคืน

ผ่อนค่าเครื่องกับบัตรเครดิต สูงสุด 40 เดือน

40 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 20,000.- ขึ้นไป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

36 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 10,800.- ขึ้นไป

30 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 15,000.- ขึ้นไป เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

24 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 7,200.- ขึ้นไป

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 12,000.- ขึ้นไป

20 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 6,000.- ขึ้นไป

15 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 4,500.- ขึ้นไป

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 7,500.- ขึ้นไป

10 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 5,000.- ขึ้นไป

6 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 3,000.- ขึ้นไปเฉพาะ AIS Shop สาขาที่ร่วมรายการ

4 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 2,000.- ขึ้นไป

3 เดือน

เมื่อชำระค่าเครื่องหลังหักส่วนลด 1,500.- ขึ้นไป

ผ่อนค่าเครื่อง 0% นานสูงสุด 24 เดือน
ผ่านค่าบริการรายเดือน
ที่ AIS Shop และ Telewiz ทุกสาขา

 1. สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด โกลด์ ขึ้นไป ในระบบรายเดือน ดังต่อไปนี้
  • จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องใช้งานในระบบเอไอเอสรายเดือน ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
  • ลูกค้าต้องมีหรือสมัคร แพ็กเกจหลักรายเดือนหลังหักส่วนลดแล้ว ขั้นต่ำ 899 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
  • ลูกค้าต้องมีค่าบริการรายเดือนย้อนหลังเฉลี่ย 3 เดือน มากกว่าหรือเท่ากับ 899 บาท ขึ้นไป
  • วิธีตรวจสอบสิทธิ์ กด USSD *999*01*08# แล้วกดโทรออก
 2. สำหรับการซื้อเครื่อง iPhone 13 สามารถติดสัญญาได้ 2 สัญญาเท่านั้น
 3. วิธีตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน USSD เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์เบื้องต้นเท่านั้น
 4. ลูกค้าซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ AIS Smart Pay ผ่อนค่าเครื่องกับบิลเอไอเอส ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง นาน 24 เดือน
 5. แพ็กเกจค่าเครื่อง AIS Smart Pay เป็นแพ็กเกจเสริม (On Top Package) เพิ่มเติมจากแพ็กเกจหลักที่ลูกค้าใช้อยู่ปัจจุบัน
 6. แพ็กเกจค่าเครื่อง AIS Smart Pay ไม่มี Internet 5G/4G และค่าโทรเพิ่มเติม (ถ้ามีการใช้งานจะคิดจากแพ็กเกจหลัก)
 7. ลูกค้า 1 ท่าน (ชื่อ/นามสกุลเดียวกัน) สามารถรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ที่มีเงื่อนไขติดสัญญาใช้บริการไม่ว่าโครงการใดๆ รวมได้ไม่เกิน 2 สัญญา โดยจำกัดการรับสิทธิ์ผ่อนค่าเครื่องกับบิลเอไอเอส ทุกโครงการ ได้เพียง 1 เบอร์ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 8. ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อชำระเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ณ วันรับเครื่อง พร้อมสมัครแพ็กเกจค่าเครื่องตามที่กำหนด (ตามอัตราที่กำหนดในแต่ละรุ่น)
 9. ลูกค้าต้องเซ็นเอกสารข้อตกลงรับสิทธิสำหรับโครงการ AIS Smart Pay 0% นาน 24 เดือน โดยตลอดระยะเวลาสัญญา จะมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  • ขอยกเลิกใช้บริการ (Disconnect)
  • ขอโอนย้ายไปใช้งานเครือข่ายอื่น (Port Out)
  • ขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน (Change Owner)
  • ขอเปลี่ยนแปลงเลขหมายใหม่ (Change Mobile Number)
  • ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Change Charge Type)
  • ขอเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือน ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนด นาน 24 เดือน
 10. กรณีเลขหมายที่รับสิทธิ์ติดสัญญาใช้บริการจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษใดๆ อยู่ก่อน การซื้อโทรศัพท์ เครื่องเปล่าราคาพิเศษนี้ จะมีผลให้นับระยะเวลาติดสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 11. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการหรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับตามอัตราค่าปรับที่บริษัทกำหนด ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 12. ราคาเครื่องโทรศัพท์ และแพ็กเกจ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 13. ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน ที่มี ยอดค่าใช้บริการค้างชำระเกินวันที่กำหนดชำระ (Due Date) จะต้องชำระค่าใช้บริการคงค้างก่อนรับสิทธิ
 14. กรณีเลขหมายค้างชำระค่าใช้บริการจนถูกยกเลิกการใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงิน ตามอัตราที่บริษัทกำหนด
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผ่อน 0% นาน 24 เดือน
หรือจ่าย 0 บาท เมื่อนำเครื่องเก่ามาแลก ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์

ที่ AIS Shop และ Telewiz ทุกสาขา

 1. สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด โกลด์ ขึ้นไป ในระบบรายเดือน ดังต่อไปนี้
  • จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องใช้งานในระบบเอไอเอสรายเดือน ต่อเนื่องอย่างน้อย 4 ปี
  • ลูกค้าต้องมีหรือสมัคร แพ็กเกจหลักรายเดือนหลังหักส่วนลดแล้ว ขั้นต่ำ 899 บาท ต่อเดือนขึ้นไป
  • ลูกค้าต้องมีค่าบริการรายเดือนย้อนหลังเฉลี่ย 3 เดือน มากกว่าหรือเท่ากับ 899 บาท ขึ้นไป
  • วิธีตรวจสอบสิทธิ์ กด USSD *999*01*08# แล้วกดโทรออก
 2. วิธีตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน USSD เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์เบื้องต้นเท่านั้น
 3. ลูกค้าซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ AIS Smart Pay ผ่อนค่าเครื่องกับบิลเอไอเอส ติดสัญญาใช้บริการต่อเนื่อง นาน 24 เดือน
 4. แพ็กเกจค่าเครื่อง AIS Smart Pay เป็นแพ็กเกจเสริม (On Top Package) เพิ่มเติมจากแพ็กเกจหลักที่ลูกค้าใช้อยู่ปัจจุบัน
 5. แพ็กเกจค่าเครื่อง AIS Smart Pay ไม่มี Internet 5G/4G และค่าโทรเพิ่มเติม (ถ้ามีการใช้งานจะคิดจากแพ็กเกจหลัก)
 6. ลูกค้า 1 ท่าน (ชื่อ/นามสกุลเดียวกัน) สามารถรับสิทธิซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ที่มีเงื่อนไขติดสัญญาใช้บริการไม่ว่าโครงการใดๆ รวมได้ไม่เกิน 2 สัญญา โดยจำกัดการรับสิทธิ์ผ่อนค่าเครื่องกับบิลเอไอเอส ทุกโครงการ ได้เพียง 1 เบอร์ 1 สิทธิ์ เท่านั้น
 7. ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าเครื่อง เมื่อชำระเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ ณ วันรับเครื่อง พร้อมสมัครแพ็กเกจค่าเครื่องตามที่กำหนด (ตามอัตราที่กำหนดในแต่ละรุ่น)
 8. ลูกค้าต้องเซ็นเอกสารข้อตกลงรับสิทธิสำหรับโครงการ AIS Smart Pay 0% นาน 24 เดือน โดยตลอดระยะเวลาสัญญา จะมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการ ดังต่อไปนี้
  • ขอยกเลิกใช้บริการ (Disconnect)
  • ขอโอนย้ายไปใช้งานเครือข่ายอื่น (Port Out)
  • ขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน (Change Owner)
  • ขอเปลี่ยนแปลงเลขหมายใหม่ (Change Mobile Number)
  • ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Change Charge Type)
  • ขอเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือน ไม่ต่ำกว่าราคาที่กำหนด นาน 24 เดือน
 9. กรณีเลขหมายที่รับสิทธิ์ติดสัญญาใช้บริการจากการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษใดๆ อยู่ก่อน การซื้อโทรศัพท์ เครื่องเปล่าราคาพิเศษนี้ จะมีผลให้นับระยะเวลาติดสัญญาต่อเนื่องจากสัญญาเดิม
 10. กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการหรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับตามอัตราค่าปรับที่บริษัทกำหนด ให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 11. ราคาเครื่องโทรศัพท์ และแพ็กเกจ เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 12. ลูกค้าปัจจุบันในระบบรายเดือน ที่มี ยอดค่าใช้บริการค้างชำระเกินวันที่กำหนดชำระ (Due Date) จะต้องชำระค่าใช้บริการคงค้างก่อนรับสิทธิ
 13. กรณีเลขหมายค้างชำระค่าใช้บริการจนถูกยกเลิกการใช้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นจำนวนเงิน ตามอัตราที่บริษัทกำหนด
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผ่อนค่าเครื่องพร้อมแพ็กเกจ สูงสุด 18 เดือน

ใหม่! แพ็กเกจ AIS SMART PAY 18M

เงื่อนไขแพ็กเกจ AIS SMART PAY 18M

 • แพ็กเกจ 399 และ 599 หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
 • แพ็กเกจ 699 หลังจากการใช้งาน 5G/4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 2 Mbps
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งาน Internet หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์
 • ค่าบริการโทรนอกเครือข่าย นาทีละ 1 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) SMS 2.5 บ. MMS 4 บ.
 • เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล

แพ็กเกจ 4G Hot Deal FIX Speed

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย AIS (ครั้งละไม่เกิน 30 นาที) ส่วนเกินคิดบริการตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน : โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล

เงื่อนไขสิทธิ์ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • รับสิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก *หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง