Hot Deal Super KHUM

ย้ายค่ายเป็นเอไอเอสรายเดือน ไม่ต้องรอย้ายเบอร์เดิมสำเร็จ • ณ วันย้ายค่าย รับซิมเบอร์ใหม่รายเดือน เพื่อใช้งานกับเครื่องใหม่ได้ก่อน
• แพ็กเกจใช้งานโทรและเน็ต ร่วมกันได้ 2 ซิม • สะดวกจ่ายในบิลเดียว

ราคาปกติ
(บาท)
เครื่องราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Super KHUM
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPhone 13 Pro Max
(256GB)
46,900 41,900 2,000 549
39,900 2,500 749
38,900 3,000 949
iPhone 13 Pro Max
(128GB)
42,900 37,900 2000 549
35,900 2,500 749
34,900 3,000 949
iPhone 13 Pro
(256GB)
42,900 37,900 2,000 549
35,900 2,500 749
34,900 3,000 949
iPhone 13 Pro
(128GB)
38,900 33,900 2,000 549
31,900 2,500 749
30,900 3,000 949
iPhone 13
(256GB)
32,700 27,700 2,000 549
25,700 2,500 749
24,700 3,000 949
iPhone 13
(128GB)
28,700 23,700 2,000 549
21,700 2,500 749
20,700 3,000 949
iPhone 12
(64GB)
(สำหรับใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น)
23,900 15,490 - 549
14,490 - 749
12,490 1,000 949
iPhone 11
(64GB)
(สำหรับใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น)
17,200 8,990 - 549
7,990 - 749
6,490 1,000 949
ราคาปกติ
(บาท)
เครื่องราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Super KHUM
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Galaxy S22 Ultra 5G
512 GB
47,900 40,900 1,000 549
34,900 2,000 949
Galaxy S22 Ultra 5G
256 GB
43,900 36,900 1,000 549
30,900 2,000 949
Galaxy S22 Ultra 5G
128 GB
39,900 32,900 1,000 549
26,900 2,000 949
Galaxy S22 Plus 5G
256 GB
36,900 30,900 1,000 549
24,900 1,500 949
Galaxy S22 Plus 5G
128 GB
34,900 28,900 1,000 549
22,900 1,500 949
Galaxy S22 5G
256 GB
31,900 25,900 1,000 549
19,900 2,000 949
Galaxy S22 5G
128 GB
29,900 23,900 1,000 549
17,900 2,000 949
Galaxy S21 FE 5G
(128GB)
22,900 14,900 1,000 549
11,900 2,000 949
Galaxy A33 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ)
11,999 7,989 - 549
5,989 1,500 749
4,289 2,500 949
Galaxy A22 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ)
8,299 4,289 0
1,000
549
3,289 1,500 749
ราคาปกติ
(บาท)
เครื่องราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Super KHUM
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Reno7 Z 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
12,990 7,990 1,500 549
5,990 2,500 749
4,290 3,000 949
ราคาปกติ
(บาท)
เครื่องราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Super KHUM
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Vivo V23e 11,999 7,189 - 549
5,789 2,000 749
3,789 3,000 949
ราคาปกติ
(บาท)
เครื่องราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Super KHUM
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
11T 5G 13,990 9,990 1,000 549
8,490 2,000 749
7,490 2,500 949