เปิดเบอร์เพิ่มเพื่อดูแลคนในครอบครัว หรือเปิดเบอร์เสริมให้ตัวเอง

สำหรับลูกค้าปัจจุบันรายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป แพ็กเกจหลักขั้นต่ำ 499 บาทขึ้นไป

มีประวัติชำระค่าบริการตรงตามกำหนดตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา และชื่อคนจดทะเบียนตรงกับเบอร์ที่ขอรับสิทธิ์

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
"ถูกใจ"
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
iPhone 12
128 GB(สำหรับใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น)
รายเดือน 25,900 23,800 - 299
-
23,300 - 399
iPhone 12
64 GB(สำหรับใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น)
รายเดือน 23,900 21,800 - 299
-
21,300 - 399
iPhone 11
128 GB
(สำหรับใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น)
รายเดือน 19,200 16,490
17,100
- 299
-

15,990
16,600
- 399
iPhone 11
64 GB
(สำหรับใช้บนเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น)
รายเดือน 17,200 14,490
15,100
- 299
-

13,990
14,600
- 399
iPhone SE 3
256 GB
รายเดือน 21,900 19,400 - 299
-
18,800 - 399
iPhone SE 3
128 GB
รายเดือน 17,900 15,400 - 299
-
14,800 - 399
iPhone SE 3
64 GB
รายเดือน 15,900 13,400 - 299
-

12,800 - 399
ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
“ถูกใจ”
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Galaxy A33 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
รายเดือน 12,499 7,789 - 299
-
7,289 - 399
ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
"ถูกใจ"
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Reno7 Z 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน)
รายเดือน 12,990 8,490
10,490
- 299
-
7,990
9,990
- 399
A16K
(SIM1 ใช้ได้เฉพาะเอไอเอส
SIM2 ใส่เครือข่ายอื่นรับสายได้)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
รายเดือน 4,999 999 - 399
-
ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
"ถูกใจ"
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
R1 5G SA รายเดือน 5,690 5 - 399
-


ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Net Xtreme
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
iPad Air 4
WiFi+Cell 256 GB
รายเดือน 29,400 28,400 - - 99
-
25,900 - 599 499
ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Net Xtreme
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Galaxy Tab
A8 (LTE)
รายเดือน 10,990 8,990 - - 99
-
7,490 - 599 499
Galaxy Tab
A7 (LTE)
รายเดือน 9,990 8,990 - - 99
-
7,490 - 599 499
ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Net Xtreme
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
MatePad LTE 10.4”
(4/64 GB)
รายเดือน 10,990 9,690 - - 99
-
7,990 - 599 499
MatePad T10s LTE
(4/64 GB)
รายเดือน 7,990 6,690 - - 99
-
5,490 - 599 499
MatePad T10
(2/32 GB)
รายเดือน 5,990 4,690 - - 99
-
3,490 - 599 499
ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Net Xtreme
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Pad (LTE)
6/128 GB
รายเดือน 11,990 10,990 - - 99
-
8,990 - 599 499