เปิดเบอร์เพิ่มเพื่อคนในครอบครัว สำหรับลูกค้าปัจจุบันรายเดือน

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
"ชอบใจ"
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Galaxy A53 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
14,499 11,489 - 499
-
ทุกสาขา
10,489 - 699
ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
"ชอบใจ"
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
A77 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน)
10,999 8,189 - 499
-
ทุกสาขา
7,189 - 699
ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
"ชอบใจ"
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Redmi Note 10 5G
8+128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
7,499 4,689 - 499
-
ทุกสาขา
3,667 - 699