Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone
  • 4G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Mi 11 | 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
23,990 19,690 699
16,190 1,399
Mi 11 | 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
21,990 17,990 699
14,490 1,399
11T Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
18,990 14,990 699
11T 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
14,990 10,990 699
Mi 10T Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
15,990 12,490 699
Redmi Note 10 5G
8+128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
7,499 4,989 699

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Mi 9 ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
16,999 6,990 599
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
4,990 899
Mi 9T ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
12,990 4,490 599
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
2,564 899