Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
V25 Pro 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
29,999 24,989 699
24,989 699
V25 5G
(8/256GB)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
13,999 11,499 599
V25 5G
128GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
10,999 8,599 599