Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone
  • 4G Phone
  • Tablet

สำหรับลูกค้ารายเดือนหรือเติมเงิน ที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Galaxy S22 Ultra 5G
512 GB
ไม่ติดสัญญา 47,900 46,900
Galaxy S22 Ultra 5G
256 GB
ไม่ติดสัญญา 43,900 42,900
Galaxy S22 Ultra 5G
128 GB
ไม่ติดสัญญา 39,900 38,900
Galaxy S22 Plus 5G
256 GB
ไม่ติดสัญญา 36,900 35,900
Galaxy S22 Plus 5G
128 GB
ไม่ติดสัญญา 34,900 33,900
Galaxy S22 5G
256 GB
ไม่ติดสัญญา 31,900 30,900
Galaxy S22 5G
128 GB
ไม่ติดสัญญา 29,900 28,900
Galaxy A33 5G
128 GB
ไม่ติดสัญญา 11,999 11,199
Galaxy A22 5G
128 GB
ไม่ติดสัญญา 8,299 7,799

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Galaxy Z Fold3 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
57,900 51,400 699
48,900 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
44,900 899
42,400 1,199
Galaxy Z Flip3 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
36,900 30,900 699
28,400 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
27,900 899
25,400 1,199
Galaxy Z Flip3 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
34,900 28,900 699
26,400 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
25,900 899
23,400 1,199
Galaxy S22 Ultra 5G
512 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
47,900 40,900 699
37,900 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
35,900 1,199
Galaxy S22 Ultra 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
43,900 36,900 699
33,900 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
31,900 1,199
Galaxy S22 Ultra 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
39,900 32,900 699
29,900 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
27,900 1,199
Galaxy S22 Plus 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
36,900 32,900 699
29,900 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
27,900 1,199
Galaxy S22 Plus 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
34,900 30,900 699
27,900 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
25,900 1,199
Galaxy S22 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
31,900 27,900 699
24,900 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
22,900 1,199
Galaxy S22 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
29,900 25,900 699
22,900 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
20,900 1,199
S21 FE 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
25,900 18,900 699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
15,900 899
14,400 1,199
S21 FE 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
22,900 15,900 699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
12,900 899
10,900 1,199
Galaxy A73 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
17,999 13,789 699
12,789 899
Galaxy A53 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
14,499 10,489 699
9,489 899
Galaxy A33 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
11,999 8,489 699
7,489 899
Galaxy A22 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
8,299 4,789 699

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Galaxy A23
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
7,999 4,989 699
-
-
Galaxy A13
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
6,499 3,089 699
-
-

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
@AISShop
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Galaxy Tab S8 ULTRA
8/128 GB (Wi-Fi)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
38,900 32,400 599
30,900 899
Galaxy Tab S8 Plus
8/128 GB (Wi-Fi)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
31,900 25,400 599
23,900 899
Galaxy Tab S8
8/128 GB (Wi-Fi)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
23,900 17,400 599
15,900 899
Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
17,990 12,990 699
11,990 899
Galaxy Tab A8 (Wi-Fi) ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
7,990 4,490 699