Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone
  • Tablet

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Galaxy S23 Ultra 5G
(12/512GB)
**สินค้ามีจำนวนจำกัด
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
49,900 46,400 699
-
43,900 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
45,400 699
44,400 899
42,400 1,299
Galaxy S23 Ultra 5G
(8/256GB)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
43,900 40,400 699
-
37,900 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
39,400 699
38,400 899
36,400 1,299
Galaxy S23 Plus 5G
(8/512GB)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
42,900 39,900 699
-
37,400 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
38,900 699
37,900 899
35,900 1,299
Galaxy S23 Plus 5G
(8/256GB)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
37,900 34,900 699
-
32,400 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
33,900 699
32,900 899
30,900 1,299
Galaxy S23 5G
(8/256GB)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
33,900 30,900 699
-
28,400 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
29,900 699
28,900 899
26,900 1,299
Galaxy S23 5G
(8/128GB)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
30,900 27,900 699
-
25,400 1,199
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
26,900 699
25,900 899
23,900 1,299
Galaxy Z Fold 4 5G
512 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
65,900 61,400 699
60,400 899
57,400 1,399
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
57,900 899
54,900 1,399
Galaxy Z Fold 4 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
59,900 55,400 699
54,400 899
51,400 1,399
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
51,900 899
48,900 1,399
Galaxy Z Flip 4 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
38,900 34,900 699
33,900 899
30,900 1,399
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
31,400 899
28,400 1,399
Galaxy Z Flip 4 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
35,900 31,900 699
30,900 899
27,900 1,399
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
28,400 899
25,400 1,399
Galaxy S22 Ultra 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
39,900 33,900 699
32,900 899
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
31,900 899
S21 FE 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
19,900 17,900 699
16,400 899
Galaxy A53 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
14,499 11,599 599
10,799 899
Galaxy A23 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Galaxy Tab S8 ULTRA
8/128 GB (Wi-Fi)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
38,900 33,700 599
32,200 899
Galaxy Tab A8 (Wi-Fi) ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
7,990 5,190 599