Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone
  • Tablet

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Galaxy Z Fold3 5G
512 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
61,900 57,900 699
49,900 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
54,900 899
49,400 1,699
Galaxy Z Fold3 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
57,900 53,900 699
45,900 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
50,900 899
45,400 1,699
Galaxy Z Flip3 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
36,900 32,900 699
26,400 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
30,900 899
25,900 1,699
Galaxy Z Flip3 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
34,900 30,900 699
24,400 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
28,900 899
23,900 1,699
Galaxy S21 Ultra 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
41,900 35,900 699
30,400 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
34,900 699
ลูกค้า Serenade Gold และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
19,900 1,699
Galaxy S21 Ultra 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
39,900 33,900 699
28,400 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
32,900 699
ลูกค้า Serenade Gold และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
20,900 1,699
Galaxy S21+ 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
35,900 31,900 699
26,900 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
30,900 699
ลูกค้า Serenade Gold และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
19,400 1,699
Galaxy S21+ 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
33,900 29,900 699
24,990 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
28,900 699
ลูกค้า Serenade Gold และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
17,400 1,699
Galaxy S21 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
29,900 23,900 699
18,400 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
22,900 699
ลูกค้า Serenade Gold และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
11,400 1,699
Galaxy S21 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
27,900 21,900 699
16,400 1,699
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
20,900 699
ลูกค้า Serenade Gold และ Platinum
(สัญญา 12 เดือน)
8,900 1,699
Galaxy S20 FE 5G
128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
23,900 15,900 699
S21 FE 5G
256 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
25,900 21,900 699
20,900 899
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
19,900 899
17,900 1,199
S21 FE 5G
128 GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
22,900 18,900 699
17,900 899
ลูกค้า Serenade
(สัญญา 12 เดือน)
16,900 899
14,900 1,199
Galaxy A52s 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
13,999 10,489 699
Galaxy A32 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,999 6,489 699
Galaxy A22 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการ รายเดือน )
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
8,299 4,289 699

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
Galaxy Tab S7 FE (Wi-Fi) ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
17,990 14,990 699
13,990 899
Galaxy Tab A8 (Wi-Fi) ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,990 6,990 699