Product Highlight

  • 5G Phone
  • 4G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

อัพเดตราคาล่าสุด 18 มิ.ย. 64
ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
GT 5G ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
19,990 15,990 899
13,490 1,199
X7 Pro 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
14,990 13,990 699
12,990 899
8 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,999 6,489 699
5,489 899
7 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
9,999 6,689 699
5,689 899

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

อัพเดตราคาล่าสุด 18 มิ.ย. 64
ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
8
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
8,999 4,489 699
3,489 899
7 Pro
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
10,990 7,690 499
6,690 699
5,690 899
4,690 1,099