Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 4G Phone
  • Tablet

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
Mate 50 Pro ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
43,990 25,990 699
23,990 899
22,490 1,499
Mate 50 ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
36,990 18,990 699
17,490 899
Nova 10 SE ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
5,490 699
-
-

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทางการจำหน่าย
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
AIS Shop
MatePad 11 (WiFi) ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
19,990 15,999 699
-