Product Highlight

เครื่องพร้อมแพ็กเกจ
สำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เครื่องเปล่าราคาพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน

  • 5G Phone

สำหรับลูกค้ารายเดือน ที่มีอายุการใช้งาน 12 เดือนขึ้นไป

ราคาเครื่องปกติ
(บาท)
เครื่องเปล่า
ราคาพิเศษ
(บาท)
แพ็กเกจขั้นต่ำ
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
ROG5s Pro
18/512GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
39,990 36,490 699
ROG5s
16/512GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
30,990 27,490 699
ROG5s
12/256GB
ลูกค้ารายเดือน
(สัญญา 12 เดือน)
25,990 22,490 699