เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ

(iPhone 12)


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G One Plan
(บาท)
ช่องทาง
การจำหน่าย
iPhone 12 Pro Max
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
51,900 47,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
44,700 3,000 1,199
43,200 4,000 1,499
42,100 5,000 1,699
iPhone 12 Pro Max
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
43,900 39,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
36,700 3,000 1,199
35,200 4,000 1,499
34,100 5,000 1,699
iPhone 12 Pro Max
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
39,900 35,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
32,700 3,000 1,199
31,200 4,000 1,499
30,100 5,000 1,699
iPhone 12 Pro
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
48,900 44,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
41,700 3,000 1,199
40,200 4,000 1,499
39,100 5,000 1,699
iPhone 12 Pro
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
40,900 36,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
33,700 3,000 1,199
32,200 4,000 1,499
31,100 5,000 1,699
iPhone 12 Pro
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
36,900 32,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
29,700 3,000 1,199
28,200 4,000 1,499
27,100 5,000 1,699
iPhone 12
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
35,900 31,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
28,700 3,000 1,199
27,200 4,000 1,499
26,100 5,000 1,699
iPhone 12
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
31,900 27,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
24,700 3,000 1,199
23,200 4,000 1,499
22,100 5,000 1,699
iPhone 12
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,900 25,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
22,700 3,000 1,199
21,200 4,000 1,499
20,100 5,000 1,699
iPhone 12 Mini
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
31,900 27,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
24,700 3,000 1,199
23,200 4,000 1,499
22,100 5,000 1,699
iPhone 12 Mini
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
27,900 23,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
20,700 3,000 1,199
19,200 4,000 1,499
18,100 5,000 1,699
iPhone 12 Mini
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
25,900 21,300 2,000 699 เฉพาะช่องทาง AIS Shop / Telewiz / Buddy
18,700 3,000 1,199
17,200 4,000 1,499
16,100 5,000 1,699

(iPhone)


อัพเดตราคาล่าสุด 06 พ.ย. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
iPhone 11 Pro Max
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
34,900 28,200 1,000 699 699 -
26,200 2,000 1,099 1,199
24,200 3,000 1,499 1,699
เติมเงิน 30,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
iPhone 11 Pro Max
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
40,900 31,200 4,500 699 699 -
29,200 6,200 1,099 1,199
27,200 8,000 1,499 1,699
รายเดือน
ชำระผ่านบัตรเครดิต*
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
31,200 2,500 699 699
29,200 4,200 1,099 1,199
27,200 6,200 1,499 1,699
เติมเงิน 35,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
iPhone 11 Pro Max
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
46,900 40,200 1,000 699 699 -
38,200 2,000 1,099 1,199
36,200 3,000 1,499 1,699
เติมเงิน 41,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
iPhone 11 Pro
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
30,900 22,700 4,500 699 699 -
20,700 6,200 1,099 1,199
18,700 8,000 1,499 1,699
รายเดือน
ชำระผ่านบัตรเครดิต*
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
22,700 2,500 699 699
20,700 4,200 1,099 1,199
18,700 6,200 1,499 1,699
เติมเงิน 26,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
iPhone 11 Pro
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
36,900 27,700 4,500 699 699 -
25,700 6,200 1,099 1,199
23,700 8,000 1,499 1,699
รายเดือน
ชำระผ่านบัตรเครดิต*
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
27,700 2,500 699 699
25,700 4,200 1,099 1,199
23,700 6,200 1,499 1,699
เติมเงิน 31,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
iPhone 11 Pro
512 GB
รายเดือน 42,900 39,200 1,000 699 699 -
37,200 2,000 1,099 1,199
35,200 2,500 1,499 1,699
เติมเงิน 37,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
iPhone 11
64 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 22,100 16,200 5,500 699 699
14,200 7,000 1,099 1,199
12,200 9,000 1,499 1,699
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
18,200 1,500 699 699
16,200 3,200 1,099 1,199
14,200 5,000 1,499 1,699
iPhone 11
64 GB
(ไม่มี Adapter และ EarPods)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 22,100 15,200 6,000 699 699
13,200 8,000 1,099 1,199
11,200 10,000 1,499 1,699
รายเดือน 17,200 2,500 699 699
15,200 4,200 1,099 1,199
13,200 6,200 1,499 1,699
เติมเงิน 20,100 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11
128 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 24,100 18,200 5,500 699 699
16,200 7,000 1,099 1,199
14,200 9,000 1,499 1,699
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
20,200 1,500 699 699
18,200 3,200 1,099 1,199
16,200 5,000 1,499 1,699
iPhone 11
128 GB
(ไม่มี Adapter และ EarPods)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 24,100 17,200 6,000 699 699
15,200 8,000 1,099 1,199
13,200 10,000 1,499 1,699
รายเดือน 19,200 2,500 699 699
17,200 4,200 1,099 1,199
15,200 6,200 1,499 1,699
เติมเงิน 22,100 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
28,100 23,700 1,500 699 699 -
21,700 3,200 1,099 1,199
19,700 5,000 1,499 1,699
iPhone 11
256 GB
(ไม่มี Adapter และ EarPods)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
28,100 22,700 2,500 699 699 -
20,700 4,200 1,099 1,199
18,700 6,200 1,499 1,699
เติมเงิน 26,100 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone XS
64 GB
รายเดือน 21,500 15,800* 1,000 599 699 -
13,900* 2,000 899 899
11,900* 3,500 1,099 1,199
iPhone XS
256 GB
รายเดือน 27,500 21,800 1,000 599 699 -
19,900 0 899 899
18,900 0 1,099 1,199
iPhone XS
512 GB
รายเดือน 35,500 26,300 - 599 699 - -
23,800 - 899 899
21,600 - 1,099 1,199
iPhone XR
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
19,900 11,900** 1,500 699 699 -
10,900** 2,000 899 899
8,900** 4,500 1,099 1,199
6,900** 6,500 1,499 1,699
iPhone XR
64 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 19,900 7,900 8,000 699 699 -
6,900 9,000 899 899
4,900 10,500 1,099 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
9,900** 1,500 699 699
8,900** 2,000 899 899
6,900** 4,500 1,099 1,199
4,900** 6,500 1,499 1,699
iPhone XR
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
21,900 13,900** 1,500 699 699 -
12,900** 2,000 899 899
10,900** 3,000 1,099 1,199
9,900** 3,500 1,299 1,399
8,900** 4,000 1,499 1,699
iPhone XR
128 GB
(ใข้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 21,900 9,900 8,000 699 699 -
8,900 9,000 899 899
6,900 10,500 1,099 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
11,900** 1,500 699 699
10,900** 2,000 899 899
8,900** 3,000 1,099 1,199
7,900** 3,500 1,299 1,399
6,900** 4,000 1,499 1,699
iPhone XR
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
25,900 20,300** 1,500 699 699 - -
19,200** 2,000 899 899
18,200** 2,500 1,099 1,199
17,200** 3,000 1,299 1,399
16,200** 3,500 1,499 1,699
iPhone SE
64 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 14,900 9,300 5,000 499 -
7,300 6,500 699 699
7,300 6,500 XTRA 899i 899
5,300 8,000 1,099 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
11,300 1,500 499 -
9,300 2,000 699 699
9,300 2,000 XTRA 899i 899
7,300 3,500 1,099 1,199
เติมเงิน 11,100 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
iPhone SE
128 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 16,900 11,300 5,000 499 -
9,300 6,500 699 699
9,300 6,500 XTRA 899i 899
7,300 8,000 1,099 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
13,300 1,500 499 -
11,300 2,000 699 699
11,300 2,000 XTRA 899i 899
9,300 3,500 1,099 1,199
เติมเงิน 13,100 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
iPhone SE
256 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 20,900 15,300 5,000 499 -
13,300 6,500 699 699
13,300 6,500 XTRA 899i 899
11,300 8,000 1,099 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
17,300 1,500 499 -
15,300 2,000 699 699
15,300 2,000 XTRA 899i 899
13,300 3,500 1,099 1,199
เติมเงิน 16,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
iPhone 8 Plus
128 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 18,400 9,900 5,500 699 699
8,400 6,000 899 899
6,900 6,500 1,099 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
12,900 500 699 699
11,400* 1,000 899 899
9,990* 1,500 1,099 1,199
iPhone 7 Plus
128 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
13,000 9,900 - 499 - -
8,900 - 699 699
7,900 500 899 899
5,900 2,000 1,099 1,199

  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

  *ต้องชำระด้วยบัตรเครดิตที่ชื่อตรงกับผู้จดทะเบียนเท่านั้น

  ** iPhone XR ต้องชำระด้วยบัตรเครดิตที่มีชื่อตรงกับผู้จดทะเบียน จำกัด 1 คน 1 เครื่อง เฉพาะที่ AIS Shop, ASP และ Telewiz เท่านั้น

(iPad)


อัพเดตราคาล่าสุด 12 ม.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal NET XTREME
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
iPad รุ่นที่ 8
32 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
15,400 11,900 1,000 399 - -
9,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad รุ่นที่ 8
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
18,400 14,900 1,000 399 - -
12,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad รุ่นที่ 7
32 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 13,400 560 12,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
8,400 1,500 599 -
6,400 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad รุ่นที่ 7
128 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 16,400 3,560 12,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
9,900 1,500 599 -
7,900 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad รุ่นที่ 6
32 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 12,400 200 10,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
6,900 1,500 399 -
4,900 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad รุ่นที่ 6
128 GB
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 15,400 3,130 10,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
10,900 1,500 399 -
8,900 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad Air 4
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
24,400 20,900 1,000 599 - -
18,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad Air 4
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,400 25,900 1,000 599 - -
23,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad Air
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
27,400 21,400 1,500 599 - -
19,400 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad mini
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
18,400 12,200 1,500 599 - -
10,200 1,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad mini
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
23,400 15,000 1,500 599 - -
13,000 1,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad Pro 11”
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
32,900 29,400 1,500 699 - - -
28,400 2,000 899 -
27,400 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad Pro 11”
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
36,400 32,900 1,500 699 - - -
31,900 2,000 899 -
30,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad Pro 11”
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
43,400 39,900 1,500 699 - - -
38,900 2,000 899 -
37,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad Pro 12"
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
39,900 36,400 1,500 699 - -
35,400 2,000 899 -
34,400 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad Pro 12”
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
43,400 39,900 1,500 699 - -
38,900 2,000 899 -
37,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -
iPad Pro 12”
512 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
50,400 46,900 1,500 699 - -
45,900 2,000 899 -
44,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099 -

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย


อัพเดตราคาล่าสุด 12 ม.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
Galaxy Z Fold2 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.
ย้ายค่ายมาสมัครแพ็ก 1,499.- ขึ้นไป ลดเพิ่ม 2,000.-)
69,900 62,900 2,000 - 899 -
60,900 3,000 - 1,199
58,400 4,000 - 1,699
ชำระผ่านบัตรเครดิต* 51,400 5,000 - 1,999
Galaxy Z Flip
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
44,900 36,900 1,000 699 699 -
29,100 3,000 1,099 1,199
26,600 3,500 1,499 1,699
Galaxy Note 20 Ultra 5G
512 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
46,900 40,900 500 - 699 -
39,900 1,000 - 899
36,400 1,000 - 1,199
33,900 1,500 - 1,699
Galaxy Note 20 Ultra
512 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
42,900 36,900 1,000 699 699 -
35,900 1,500 899 899
34,900 2,000 1,099 1,099
30,900 4,500 1,499 1,499
เติมเงิน 34,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000
Galaxy Note 20 Ultra 5G
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
42,900 36,900 500 - 699 -
35,900 1,000 - 899
34,400 1,500 - 1,199
25,900 2,000 - 1,699
Galaxy Note 20 Ultra
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
38,900 32,900 1,000 699 699 -
31,900 1,500 899 899
30,900 2,000 1,099 1,199
26,900 2,500 1,499 1,699
เติมเงิน 33,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200
Galaxy Note 20 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
33,900 22,900 1,000 - 699 -
21,900 1,500 - 899
20,400 2,500 - 1,199
11,900 8,000 - 1,699
Galaxy Note 20
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,900 23,900 1,500 699 699 -
22,900 2,000 899 899
21,900 2,500 1,099 1,199
17,900 4,500 1,499 1,699
เติมเงิน 25,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200
Galaxy S20 FE 5G
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
25,900 19,900 1,500 - 699 -
18,900 3,000 - 899
16,400 4,500 - 1,199
13,400 5,000 - 1,399
Galaxy S20 FE 5G
128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
23,900 17,900 1,500 - 699 -
16,900 3,000 - 899
13,400 4,500 - 1,199
11,400 5,000 - 1,399
Galaxy S20 FE
128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
20,900 16,400 2,000 699 699 -
14,900 3,000 899 899
12,900 3,500 1,099 1,199
10,900 5,500 1,499 1,699
เติมเงิน 18,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000
Note 10 Lite
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
15,990 12,990 500 699 699 -
11,990 1,000 899 899
10,990 1,500 1,099 1,199
Galaxy A71 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
13,990 10,990 1,500 - 699 -
9,990 2,500 - 899
8,490 3,500 - 1,199
Galaxy A71
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 11,990 9,490 1,000 499 - -
7,990 2,000 699 699
6,990 2,500 899 899
Galaxy A42 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 11,900 8,490 1,500 - 699 -
7,490 2,000 - 899
5,990 2,500 - 1,199
Galaxy A51
8/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,999 7,190 1,000 499 - -
6,190 1,500 699 699
5,190 2,000 899 899
Galaxy A51
6/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,990 6,490 1,000 499 - -
4,990 2,000 699 699
Galaxy A31
6/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 8,999 4,489 1,500 499 - -
2,889 2,000 699 699
Galaxy A31
8/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
สัญญา 6 เดือน
7,999 6,989 500 499 - - -
5,989 1,000 899 899
Galaxy A21s
6/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
สัญญา 6 เดือน
6,599 5,589 500 499 - - -
5,089 800 699 699
Galaxy A21s
6/64 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 6,299 4,289 800 499 - -
3,289 1,500 699 699
Galaxy A21s
3/32 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,299 2,800 800 499 - -
Galaxy A12
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 4,999 1,090* 3,100 499 699 -
รายเดือน 2,999* 800 499 -
2,499* 1,000 599 699
1,090* 3,100 499 699
Galaxy A11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,999 39* 3,300 449 699
รายเดือน 1,289* 900 499 -
1,189* 500 599 699
39* 3,300 499 699
1,289** 500 399 699
Galaxy A11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
เติมเงิน 3,999 1,289 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,500 -
Galaxy A10s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,399 1,689* 600 499 - -
889* 1,300 599 699
Galaxy A10s
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,399 1,889* 900 599 - -
1,689* 700 699 699
Galaxy A02s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,999 39* 3,300 499 699 - -
รายเดือน 2,589* 800 499 699
1,989* 1,000 599 699
39* 3,300 499 699
Galaxy A01 รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,290 890* 2,000 499 699
รายเดือน 1,490* 700 499 699
890* 2,000 499 699
เติมเงิน 1,059 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า

(Tablet)


อัพเดตราคาล่าสุด 04 ม.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
Galaxy Tab S7+ (Tablet)
6/128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
33,900 29,400 1,500 499 - -
26,900 2,000 699 699
24,900 2,500 1,099 1,199
Galaxy Tab S7 (Tablet)
6/128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
26,900 22,400 1,000 499 - - -
20,900 1,500 699 699
18,900 2,000 1,099 1,199
Galaxy Tab S6 Lite LTE รายเดือน 12,990 9,490 1,500 499 - -
8,490 2,000 699 699
7,490 2,500 899 899
Galaxy Tab A7 LTE รายเดือน
สัญญา 6 เดือน
9,990 7,990 500 499 - - -
6,990 800 699 699

อัพเดตราคาล่าสุด 08 ม.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
P40 Pro+ 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
40,990 26,490 1,000 - 699 -
25,490 1,500 - 899
22,490 2,500 - 1,199
17,990 3,500 - 1,699
P40 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
31,990 23,990 - - 699 -
22,990 - - 899
20,990 - - 1,199
16,490 - - 1,699
P40 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
22,990 17,990 - - 699 -
16,990 - - 899
14,490 - - 1,199
10,990 - - 1,699
Mate 40 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
34,990 28,990 1,500 - 699 -
25,990 2,500 - 1,199
22,990 3,500 - 1,399
Nova 7 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
16,990 10,490 2,500 - 699 -
9,490 3,000 - 899
7,990 3,500 - 1,199
Nova 7 SE 5G
(เฉพาะสี Midsummer purple
เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,990 6,990 1,800 - 699 -
5,490 2,600 - 899
3,990 3,500 - 1,199
nova 5T รายเดือน 9,990 7,990 1,000 499 - -
6,990 1,500 699 699
5,990 2,000 1,099 1,199
nova 7i รายเดือน 7,990 5,190 1,000 499 - -
4,190 1,500 699 699
Y7a
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,999 3,289 700 499 - -
2,789 1,000 599 699
Y7a
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 5,999 989* 4,000 499 / FIX Speed 555 699 - -
รายเดือน 2,489* 500 499 -
1,489* 500 FIX Speed 555 699
989* 4,000 499 699
Y7
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 4,499 590* 3,000 499 699
รายเดือน 1,289* 500 499 -
789* 500 599 699
590* 3,000 499 699
1,289** 700 399 699
789*** 700 399 699
Y6s รายเดือน 3,999 2,589 800 499 - -
Y6s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 3,999 2,589* 600 399 699 -
Y6p
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,999 39* 3,500 499 699
รายเดือน 889* 500 499 -
789* 700 599 699
39* 3,300 499 699
889** 500 399 699
489*** 500 399 699
Y5p
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 2,999 39* 2,500 399 699
รายเดือน 889* 500 399 699
39* 2,500 399 699
เติมเงิน 989 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,800 -

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัพเดตราคาล่าสุด 15 ม.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
Find X2 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
40,990 35,990 2,500 - 699 -
34,990 2,300 - 899
33,490 4,500 - 1,199
30,990 6,000 - 1,699
Find X2 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
29,990 23,990 2,500 - 699 -
22,990 2,500 - 899
20,490 4,500 - 1,199
17,990 6,000 - 1,699
Reno 4 Pro 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. เฉพาะช่องทาง Line และ Online)
21,990 16,990 1,500 - 699 -
14,490 3,000 - 1,199
13,490 3,500 - 1,399
Reno 4Z 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. เฉพาะช่องทาง Line และ Online)
12,990 7,490 2,000 - 699 -
5,990 3,000 - 899
3,990 4,000 - 1,199
Reno 4
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,990 7,290 1,000 499 - -
6,190 1,500 699 699
5,290 2,000 899 899
Reno 3 Pro รายเดือน 12,990 8,990 1,000 699 699 -
7,990 1,500 899 899
6,990 2,000 1,099 1,199
Reno 2 F
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,999 7,489 1,500 499 - -
5,989 2,500 699 699
4,989 3,000 899 899
3,989 3,500 1,099 1,199
Reno 2 F เติมเงิน 9,999 5,789 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 - -
A93
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 8,999 5,989 1,500 499 - -
4,989 2,000 699 699
3,989 2,500 899 899
A92
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 7,999 5,789 1,000 499 - -
4,589 1,800 699 699
3,289 2,800 899 899
A53
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 5,499 989* 3,600 499 699
1,489* 5,339 0
499
-
รายเดือน 2,689* 900 499 -
2,189* 1,200 599 699
989* 3,600 499 699
เติมเงิน 3,089 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
A5 2020
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 2,289* 0 499 699 -
A15
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 4,299 690* 2,900 499 699 -
รายเดือน 1,789* 500 499 -
1,289* 700 599 699
690* 2,900 499 699
A12
4/64 GB
รายเดือน 4,599 3,089 500 499 - -
A12
3/32 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,999 39* 3,300 499 699
รายเดือน 1,889* 500 499 -
1,089* 500 599 699
39* 3,300 499 699
1,889** 300 399 699
1,389*** 500 399 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัพเดตราคาล่าสุด 14 ม.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
X50 Pro 5G รายเดือน 19,999 11,989 4,000 - 699 - -
10,989 4,500 - 899
9,489 5,000 - 1,199
5,989 9,000 - 1,699
V20 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. เฉพาะช่องทาง Line และ Online)
14,999 9,189 2,000 - 699 -
8,189 2,500 - 899
6,189 3,500 - 1,199
V20 รายเดือน 10,999 8,689 1,000 499 - -
7,689 1,500 699 699
6,489 2,500 899 899
V20 SE รายเดือน 8,699 6,199 1,500 499 - - -
5,199 2,000 699 699
4,199 2,800 899 899
V19 รายเดือน 9,999 6,989 1,000 499 - -
5,489 2,000 699 699
4,489 2,500 899 899
Y50 รายเดือน 7,299 5,189 700 499 - -
4,589 1,000 599 -
Y30 รายเดือน 5,999 3,489 1,000 499 - -
2,989 1,300 599 699
Y20
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 5,299 989* 3,400 499 699
รายเดือน 3,489* 700 499 -
2,289* 900 599 699
989* 3,400 499 699
Y15 2020 รายเดือน 4,699 3,189 900 499 699 -
เติมเงิน 2,059 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
Y15 2020
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 4,699 899* 3,100 499 699
รายเดือน 2,289* 0 499 -
2,089* 0 599 699
899* 3,100 499 699
2,289** 200 399 699
1,789*** 300 399 699
Y12s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 4,299 690* 2,900 499 699
รายเดือน 2,789* 500 499 -
2,289* 800 599 699
690* 2,900 499 699
Y11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,999 39* 3,300 499 699
รายเดือน 2,589* 0 499 -
1,589* 0 599 699
39* 3,300 499 699
2,489** 300 399 699
1,589*** 500 399 699
Y11 เติมเงิน 3,999 1,459 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 - -

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัพเดตราคาล่าสุด 08 ม.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
X7 Pro 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 16,990 12,490 2,500 - 699 - -
11,490 3,000 - 899
9,990 3,500 - 1,199
X50 Pro 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
28,990 23,990 2,200 - 899 -
21,490 4,000 - 1,199
18,990 6,000 - 1,699
X50 5G รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
(สำหรับแพ็ค 699/899 เท่านั้น)
12,990 9,490 2,000 - 699 -
8,490 2,300 - 899
5,090 5,000 - 1,199
X3
Super Zoom
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
16,990 11,990 1,500 699 699 -
10,990 2,000 899 899
9,990 2,500 1,099 1,199
7 Pro
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,990 7,990 2,000 499 - -
6,990 2,000 699 699
5,990 3,000 899 899
4,990 3,500 1,099 1,199
7 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,999 5,989 1,000 - 699 - -
4,989 1,500 - 899
2,489 3,000 - 1,199
7i
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 7,499 5,489 1,000 499 - -
3,989 2,000 699 699
6 Pro รายเดือน 9,999 7,989 1,000 499 - -
6,989 1,500 699 699
5,989 2,000 899 899
6 รายเดือน 8,999 6,989 1,000 499 - -
5,489 2,000 699 699
6i รายเดือน 5,999 4,489 800 499 - -
4,189 1,000 699 699
5i
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 4,999 1,090* 3,100 499 699
รายเดือน 3,099* 500 499 -
2,299* 500 699 699
1,090* 3,100 499 699
5
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,599 1,690* 500 499 699 -
C17
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 4,999 1,389* 2,800 FIX Speed 555 699
1,090* 3,100 499 699
รายเดือน 1,989* 500 FIX Speed 555 699
1,090* 3,100 499 699
C12
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,999 39* 3,300 499 / FIX Speed 555 699
รายเดือน 889* 700 FIX Speed 555 699
39* 3,300 499 699
1,189** 400 399 699
C3
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,999 39* 3,300 499 699 -
รายเดือน 989* 400 499 699
39* 3,300 499 699
989** 500 399 699
489*** 500 399 699
C11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,499 39* 3,000 499 699
รายเดือน 1,089* 300 499 699
39* 3,000 499 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัพเดตราคาล่าสุด 21 ธ.ค. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
Mi 10T Pro 5G รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 15,990 10,990 3,000 - 699
8,490 5,000 - 1,199
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ. เฉพาะช่องทาง Line และ Online)
11,990 2,000 - 699
10,990 2,500 - 899
8,990 3,500 - 1,199
Mi 10T 5G รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 12,990 7,990 3,500 - 699
4,990 6,000 - 1,199
รายเดือน 8,990 2,500 - 699
7,990 3,000 - 899
5,990 4,000 - 1,199
Mi 9 รายเดือน 16,999 8,489 - 899
1,099
899 เฉพาะช่องทาง AIS Shop /
Telewiz / Buddy
Mi 9T รายเดือน 12,990 6,495 - 899
1,099
899 เฉพาะช่องทาง AIS Shop /
Telewiz / Buddy
Redmi Note 9 Pro รายเดือน 7,999 4,989 1,000 499 - -
3,889 1,500 699 699
Redmi Note 9 รายเดือน 5,299 3,189 1,000 499 - -
2,089 1,500 699 699
Redmi 9T รายเดือน 4,499 2,889 600 499 - - -
2,389 900 599 -
1,889 1,300 699 -
Redmi 9 รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,999 39* 3,200 499 699
รายเดือน 2,589* 800 499 699
39* 3,200 499 699
Redmi 9C รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 3,099 39* 2,500 499 699
รายเดือน 2,089* 500 499 699
39* 2,500 499 699
Redmi 9A รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 2,799 39* 2,200 499 699
รายเดือน 1,789* 500 499 699
39* 2,200 499 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

พิเศษ! Mi 9 และ Mi 9T ลด 50 % ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า เน็ตไม่จำกัด และได้รับส่วนลด 200 บาท นาน 12 เดือน จ่ายเพียงเดือน 899 บาท พิเศษช่องทาง Online ฟรี Mi True Wireless EarBud Basic มูลค่า 699 บาท

หมายเหตุ: ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน โดยปัจจุบันไม่มีเลขหมายจดทะเบียนกับบริษัทฯ สามารถรับสิทธิ์ประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษสูงสุด ตามที่บริษัทฯกำหนด โดยยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการจากผู้ให้บริการดีแทค และ ทรู กรณีที่ยังมีภาระผูกพันกับผู้ให้บริการต่างเครือข่าย จะได้รับสิทธิประโยชน์ซื้อเครื่องราคาพิเศษที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าราคาเครื่องเปล่า


อัพเดตราคาล่าสุด 05 ม.ค. 64
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
8 Pro
12/256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
31,990 25,490 1,500 699 699 -
24,490 2,000 899 899
22,490 2,500 1,099 1,199
8
12/256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
25,990 20,990 1,500 699 699 -
19,990 2,000 899 899
17,990 2,500 1,099 1,199
8T 5G
12/256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
26,990 20,490 2,000 - 699 -
17,990 4,000 - 1,199
16,990 5,000 - 1,399
8T 5G
8/128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
21,990 16,490 2,000 - 699 -
13,990 3,000 - 1,199
12,990 3,500 - 1,399
7T Pro Mclaren
12/256 GB
รายเดือน 29,990 23,990 500 499 - -
22,990 1,000 699 699
21,990 1,500 899 899
7T Pro
8/256 GB
รายเดือน 26,990 20,990 500 499 - -
19,990 1,000 699 699
18,990 1,500 899 899
Nord
12/256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1000 บ.)
16,990 12,990 1,500 699 699 -
11,990 2,000 899 899
10,990 2,500 1,099 1,199
9,990 3,000 1,299 1,399
Nord
8/128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1000 บ.)
13,990 9,990 1,500 699 699 -
8,990 2,000 899 899
7,990 2,500 1,099 1,199
6,990 3,000 1,299 1,399
Nord
N10 5G
รายเดือน 9,990 5,990 2,500 - 699 -
4,990 3,000 - 899
3,490 3,500 - 1,199
Nord N10 5G
LINE Edition
รายเดือน 11,490 7,490 2,500 - 699 - -
6,490 3,000 - 899
4,990 3,500 - 1,199

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

OnePlus 8 และ OnePlus 8 Pro รองรับ 5G ในต่างประเทศ แต่ไม่รองรับ 5G ในประเทศไทย


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
Phone Duel 5G
16/512 GB
รายเดือน 30,990 26,490 1,500 - 699 -
23,990 3,500 - 1,199
22,990 4,000 - 1,399
Phone Duel 5G
12/256 GB
รายเดือน 23,990 19,490 1,500 - 699 -
16,990 3,500 - 1,199
15,990 4,000 - 1,399

อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 09 ธ.ค. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
5G Hot Deal Max Speed
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
[email protected]
razr 5G รายเดือน 44,990 41,490 1,500 - 699 -
39,490 2,500 - 899
38,490 3,000 - 1,199
G 5G Plus รายเดือน 9,990 6,490 2,000 - 699 -
5,490 2,500 - 899
3,490 3,000 - 1,199

เงื่อนไขการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • ค่าบริการล่วงหน้า 200 - 7,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยค่าบริการล่วงหน้าที่ต่ำกว่า 1,000 บาท จะแบ่งคืน นาน 10 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง) • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลด ค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ


รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา เทเลวิซ ใกล้บ้าน

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป หรือผ่อน 0% นาน 3 - 4 เดือน เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป


แพ็กเกจรายเดือน 5G Hot Deal Max Speed

เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรเครือข่าย AIS โทรเครือข่ายอื่น
(นาที)
เน็ต 5G/4G
ต่อเนื่อง
WiFi
ไม่จำกัด
Youtube Premium
AIS PLAY
Premium
ฟรีซิมการ์ด สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษ
AIS PLAY VR
มูลค่า 950 บ.
ฟรี AIS 5G Service
AR Service VR Service Cloud Game
1,999 ฟรี 24 ชั่วโมง
(จำกัด
60 นาที/ครั้ง)
600 ไม่จำกัด
ฟรี 6 เดือน ฟรี 3 เดือน 4 ซิม
(50 GB)
Serenade
Gold
รับฟรี
12 รอบบิล 12 รอบบิล 3 รอบบิล
1,699 400 3 ซิม
(50 GB)
1,399 250 2 ซิม
(50 GB)
Serenade
Emerald
1,199 150 1 ซิม
(50 GB)
899 70 80 GB - รับส่วนลด 20%
เพียง 760 บ.
6 รอบบิล 6 รอบบิล 3 รอบบิล
699 50 50 GB - -

เงื่อนไขแพ็กเกจ 5G Hot Deal Max Speed

   ค่าบริการส่วนเกิน
  • โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ. (ไม่รวมภาษี)
  • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
   แพ็กเกจ 699 – 899 บ.
  • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ย้ายค่าย และลูกค้าปัจจุบัน
  • หลังจากใช้เน็ตครบตามจำนวนที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps,
   แพ็กเกจ 1,199 – 1,999 บ.
  • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ย้ายค่าย และลูกค้าปัจจุบัน
  • ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน ย้ายค่าย และลูกค้าปัจจุบัน
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • โทรฟรีในเครือข่ายเอไอเอสไม่อั้น โทรฟรีสูงสุดครั้งละ 1 ชม.
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • ลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะมีค่าเริ่มต้นการใช้แพ็กเกจ 30 บาท จำกัดไม่เกิน 3 ครั้งในรอบบิลเดียวกัน (ฟรีค่าธรมเนียมครั้งแรก)
 • เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการโดยรวมสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการบริหารจัดการเครือข่ายตามความเหมาะสม เช่น จำกัดหรือลดความเร็วในกรณีที่พบว่ามีการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่าง ต่อเนื่อง การใช้งาน BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot การดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือมีการใช้ซึ่งส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือกระทบต่อเครือข่ายการให้บริการโดยรวมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการใช้งานในลักษณะ BitTorrent การแชร์เน็ตผ่าน Hotspot หรือการรับ-ส่งข้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติ เกินบุคคลทั่วไปพึงใช้งาน หรือมีการใช้งานที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานโดยรวม
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไป ได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนเจ้าของหมายเลข

เงื่อนไข บริการ VR คอนเทนต์

 • รับสิทธิ์ 6 เดือนสำหรับแพ็กเกจราคา 699-899บ. และ 12 เดือนสำหรับแพ็กเกจราคา 1,199-1,999บ. สามารถโหลด “AIS 5G Play VR” ผ่าน App Store, Play Store และ Huawei Store
 • ฟรีค่าบริการ VR Service มูลค่า 199 บาท /เดือน (ไม่รวม VAT)
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/VR

เงื่อนไข บริการ AR คอนเทนต์

 • รับสิทธิ์ 6 เดือนสำหรับแพ็กเกจราคา 699-899บ. และ 12 เดือน สำหรับแพ็กเกจราคา 1,199-1,999บ. สามารถโหลด “AIS 5G Play AR” ผ่าน App Store และ Play Store
 • ฟรีค่าบริการ AR Service มูลค่า 199 บาท /เดือน (ไม่รวมVAT)
 • ตรวจสอบรุ่นมือถือที่รองและข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/5G/AR

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ AIS Cloud Game Blacknut by GAMELOFT

 • ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งกดรับสิทธิ์ หลังจากที่กดรับสิทธิ์แล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปปลิเคชั่น Blacknut by GAMELOFT เพื่อใช้งาน AIS Cloud Game
 • ดาวน์โหลดแอปได้ที่ www.ais.co.th/5G/CloudGame
 • รับสิทธิ์ 1 ครั้ง/ การใช้งานได้ 1 account ตลอดโครงการ โดยต้องกดรับสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากสมัครแพ็กเกจ 5G Max Speed สำเร็จ
 • สิทธิ์ดังกล่าวนี้ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้และเมื่อรับสิทธิ์แล้วจะไม่สามารถยกเลิก หรือขอคืนเป็นเงินเต็ม หรือบางส่วนได้
 • รองรับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือระบบ Android 5.0 หรือ 5.0 ขึ้นไป เท่านั้น **อุปกรณ์อื่นๆ รวมถึงระบบ iOS ยังไม่รองรับการใช้งาน
 • หลังสิทธืใช้งานฟรีตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยระบบจะคิดค่าบริการรายเดือน 299 บาท (ไม่รวม Vat.) และมี SMS แจ้งเตือนล่วงหน้า 3 วันก่อนคิดค่าบริการ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 5G MAX SPEED รับสิทธิ์ดูฟรีนาน 6 เดือน
 • รับสิทธิ์ โดยกด*656*1#โทรออก แล้วรอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์) ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันที่กดรับสิทธิ์
 • สำหรับลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น และเป็นผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ์การใช้งาน และทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน รวมถึงสิทธิ์จากโครงการอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เช่นโครงการซัมซุง
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 Gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ (เมื่อกดครั้งแรกแล้วได้รับ SMS link ระบบถือว่ารับสิทธิ์เพื่อกดเช็กสิทธิ์ผ่าน link)
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบแล้ว จะคิดค่าบริการเดือนละ 159 บ. (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 • กรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจสิทธิ์การใช้งานฟรีจะสิ้นสุดทันที ไม่สามารถรับสิทธิ์ใหม่ได้รวมถึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโครงการอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY PREMIUM

 • สิทธิ์รับ PLAY PREMIUM นาน 3 รอบบิล 1 เลขหมายต่อ 1 สิทธิ์ เมื่อสมัครแพ็กเกจหลัก 5G Max Speed สำเร็จ จะได้รับ SMS แจ้งให้ดำเนินการกดรับสิทธิ์แพ็ก Play Premium ฟรี เมื่อสมัครแพ็กเกจ PLAY PREMIUM สำเร็จ ระบบจะส่งข้อความ SMS เพื่อยืนยันการสมัครใช้แพ็กเกจ
 • สำหรับลูกค้าเอไอเอส รายเดือนที่จดทะเบียนหรือแสดงตนเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ PLAY PREMIUM, PLAY FAMILY หรือแพ็กเกจ PLAY อื่นๆ ไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้ ลูกค้าต้องทำการยกเลิกแพ็กเกจที่มีอยู่ก่อน ถึงสามารถรับสิทธิ์ได้
 • ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ PLAY FAMILY หรือ PLAY PREMIUM แบบใช้งานฟรีอยู่แล้ว สามารถรับสิทธิ์ได้ โดยระบบจะเพิ่มแพ็กเกจฟรี Play Premium ใหม่ นับระยะเวลาเริ่มต้นใช้งานใหม่ นาน 3 รอบบิลและลบแพ็กเกจฟรีแพ็กเก่าให้อัตโนมัติ
 • เมื่อครบสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการผ่านบิลเอไอเอสในเดือนต่อไป เดือนละ 199 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือนการต่ออายุการใช้งานแพ็กเกจล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการคิดค่าบริการ 199 บาท
 • สามารถรับชม VIU Premium และ beIN SPORTS CONNECT จากแพ็กเกจ PLAY PREMIUM ได้ฟรีสูงสุด 3 รอบบิล หากลูกค้าทำการยกเลิกแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM สิทธิ์ในการรับชม VIU ฟรี และ beIN SPORTS CONNECT ฟรี จะถูกยกเลิกพร้อมกันทันที
 • แพ็กเกจ PLAY PREMIUM รวมความบันเทิงคุณภาพจากช่องพรีเมี่ยมดัง 31 ช่อง พร้อมสิทธิพิเศษรับชมแอป VIU และ beIN SPORTS CONNECT ฟรีสูงสุด 3 เดือน
 • จำกัดสิทธิ์การใช้งานเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
 • การรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตอาจมีค่าบริการ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และช่องทางการรับชมของลูกค้า โดยค่าบริการอินเทอร์เน็ตเป็นไปตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานปัจจุบัน
 • รับชม PLAY PREMIUM ได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน ผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY บนมือถือที่รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร.*357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • รับชม VIU Premium พร้อมกัน 3 อุปกรณ์ผ่านแอป VIU และ 1 เว็บไซด์ ผ่าน www.viu.com
 • รับชม beIN SPORTS ได้ 1 อุปกรณ์ ผ่านแอป beIN SPORTS CONNECT
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์เซเรเนด

 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เซเรเนด นานสูงสุด 12 เดือน นับจากวันที่สมัครใช้งานโปรโมชั่น
 • ระบบจะดำเนินการให้สิทธิ์เซเรเนดในกรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์เซเรเนดที่สูงกว่าสิทธิ์เซเรเนดเดิม โดยจะมี SMS แจ้ง
 • ระบบจะดำเนินการมอบสถานะเซเรเนดให้อัตโนมัติ โดยจะเห็นสถานะของลูกค้าภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ดำเนินการในระบบเสร็จสิ้น
 • ลูกค้าจะได้รับ Serenade Package
  • กรุงเทพและปริมณฑล ภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
  • ต่างจังหวัด ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจสำเร็จ
 • สงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิ์เซเรเนด กับหมายเลขที่สมัครแพ็กเกจตามที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถสลับหรือโอนสิทธิ์ไปยังหมายเลขอื่นได้
 • กรณีลูกค้ายกเลิก/เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น แล้วไปสมัครโปรโมชั่นอื่นๆ นอกเหนือจากโปรโมชั่นที่ให้สิทธิ์เซเรเนด สิทธิ์เซเรเนดจะสิ้นสุดลงทันที
 • หลังจากระยะเวลารับสิทธิ์เซเรเนดจากการสมัครโปรโมชั่นที่ร่วมโครงการนี้ สิ้นสุดลง หมายเลขนี้จะถูกพิจารณาการรับสิทธิ์เซเรเนดตามหลักเกณฑ์ปกติ
 • ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระค่าใช้บริการ หรือมีประวัติชำระค่าบริการไม่ตรงกำหนด จะไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้

เงื่อนไข AIS PLAY VR

 • สิทธิพิเศษลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น สมัครแพ็กหลัก 5G MAX SPEED 1199-1999บ. รับสิทธิ์ AIS PLAY VR ฟรี 1 หมายเลขหลัก/ 1 สิทธิ์ มูลค่า 950บ. เฉพาะช่องทาง AIS Shop/ ASP/ TELEWIZ ลูกค้ากด *999*08*3# และสำหรับส่วนลด 20% สำหรับสมัครแพ็กหลัก 5G MAX SPEED 699-899บ. ที่ช่องทาง AIS Shop / ASP / TELEWIZ / Online Store
 • ลูกค้าสามารถรับสิทธิ์ซื้อ AIS PLAY VR ราคาพิเศษ หรือรับฟรี AIS PLAY VR รวมกันได้ 1 เครื่อง ต่อ 1 หมายเลข
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ซื้อ AIS PLAY VR ราคาพิเศษ หรือรับฟรี AIS PLAY VR เมื่อใช้งานแพ็กเกจรายเดือนขั้นต่ำ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ลูกค้า 1 ท่าน (ชื่อ/นามสกุลเดียวกัน) รับสิทธิ์ซื้อ AIS PLAY VR ราคาพิเศษ ไม่รวมในเงื่อนไข 1 ID 2 สัญญาและ ไม่ติดสัญญา
 • ลูกค้า 1 ท่าน (ชื่อ/นามสกุลเดียวกัน) รับสิทธิ์ฟรี AIS PLAY VR ตกลงเซ็นสัญญา โดยไม่รวมในเงื่อนไข 1 ID 2 สัญญา
 • กรณีลูกค้ารับสิทธิฟรี AIS PLAY VR ด้วยเบอร์ที่ติดสัญญาซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษจากโครงการอื่นอยู่ก่อน จะมีผลให้ระยะเวลาสัญญาถูกนับต่อเนื่อง จากสัญญาเดิม
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ฟรี AIS PLAY VR ตกลงเซ็นข้อตกลงใช้บริการต่อเนื่องในระบบรายเดือน นาน 3 เดือน โดยตลอดระเยะเวลาสัญญา จะมีผลให้ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้
  • ขอยกเลิกใช้บริการ (Disconnect)
  • ขอโอนย้ายไปใช้งานเครือข่ายอื่น (Port Out)
  • ขอโอนเปลี่ยนชื่อผู้จดทะเบียน (Change Owner)
  • ขอเปลี่ยนเป็นระบบเติมเงิน (Change Charge Type)
  • ขอเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลักค่าบริการรายเดือนต่ำกว่าราคาที่กำหนด
 • ลูกค้ารับสิทธิ์ฟรี AIS PLAY VR สามารถขอยกเลิกข้อตกลงฯ ได้โดยการชำระคืนค่าปรับเท่ากับ ส่วนลดค่าเครื่องฯ ตามที่ได้รับให้แก่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iphone


สัมผัสประสบการณ์ ความเร็ว แรง กว่าใครสูงสุดถึง 2Gbps

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
5G/4G/3G
ความเร็วสูงสุด
2Gbps
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
ฟรี ซิมการ์ด
(Family Share)
เฉพาะหมายเลขหลัก AIS 5G Service
YouTube Premium
2,999 ไม่จำกัด 3,000 ไม่จำกัด 3 ซิม
(แชร์ค่าโทร + เน็ดไม่อั้น)
200บ.
(12 เดือน)
ฟรี
(6 เดือน)
ฟรี
(3 เดือน)
12
รอบบิล
12
รอบบิล
1,999 1,600 3 ซิม
(แชร์ค่าโทร + เน็ด 150GB)
100บ.
(12 เดือน)
1,699 1,200 2 ซิม
(แชร์ค่าโทร + เน็ด 100GB)
1,499 1,000 2 ซิม
(แชร์ค่าโทร + เน็ด 80GB)
1,199 700 1 ซิม
(แชร์ค่าโทร + เน็ด 50GB)
899 90 GB 220 - - 6 รอบบิล 6 รอบบิล
699 60 GB 120 - - -

เงื่อนไขแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone

 • แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone สำหรับลูกค้าจดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่ , เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน , ย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือน เมื่อซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 จาก AIS เท่านั้น
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็นนาที, SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • ค่าบริการรายเดือน และค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รับสิทธิ์พิเศษ เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 บาทขึ้นไป
   รับสิทธิ์ Family Share เปิดเบอร์เสริม ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือนs
  1. แพ็กเกจ 1,199 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้ 1 เลขหมาย โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G จำนวน 50GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  2. แพ็กเกจ 1,499 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 80GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  3. แพ็กเกจ 1,699 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 100GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  4. แพ็กเกจ 1,999 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 3 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G แชร์ร่วมกัน จำนวน 150GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  5. แพ็กเกจ 2,999 บาท รับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 3 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G/3G ได้ไม่จำกัด
  6. เลขหมายเสริม ต้องจดทะเบียนด้วยชื่อผู้จดทะเบียนเดียวกับเลขหมายหลัก และรวมจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการร่วมกับเลขหมายหลัก
  7. เลขหมายเสริม ทุกแพ็กเกจ รับสิทธิ์โทรฟรีแชร์ร่วมกับเลขหมายหลัก (ค่าโทรส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท)
  8. สิทธิ์เลขหมายเสริม จะสิ้นสุดหากเลขหมายหลักเปลี่ยนแพ็กเกจ 5G One Plan เป็นแพ็กเกจอื่น และเลขหมายเสริม จะถูกปรับแพ็กเกจเป็น 4G MAX SPEED ค่าบริการรายเดือน 299 บาท
   รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสินค้าและทุกบริการบน App Store (ได้รับสิทธิ์เฉพาะเลขหมายหลัก ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา)
  1. แพ็กเกจ 1,199 - 1,999 บาท ได้รับส่วนลดรวมมูลค่า 1,200 บาท (ส่วนลด 100 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน)
  2. แพ็กเกจ 2,999 บาท ได้รับส่วนลดรวมมูลค่า 2,400 บาท (ส่วนลด 200 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน)
  3. ลูกค้าต้องสมัคร Apple ID พร้อมลงทะเบียนวิธีการชำระผ่าน หมายเลขโทรศัพท์เอไอเอสรายเดือน (เลขหมายหลักที่สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone)
  4. รับสิทธิส่วนลดต่อรอบบิล ส่วนลดคงเหลือไม่สามารถยกยอดสะสมไปรอบบิลถัดไป และรอบบิลที่มีการใช้แพ็กเกจ 5G One Plan ไม่เต็มรอบบิล จะได้รับส่วนลด เฉลี่ยตามจำนวนวันที่ใช้งานของรอบบิลนั้น
  5. กรณีเปลี่ยนแพ็กเกจ 5G One Plan สูงขึ้น ยังคงได้รับส่วนลดต่อเนื่อง ตามจำนวนเดือนที่คงเหลือ
   รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ รวมมูลค่า 2,000 บาท เมื่อซื้อ iPad และ Apple Watch ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจ (ได้รับสิทธิ์เฉพาะเลขหมายหลัก)
  1. รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ iPad (รุ่นที่ 8) Wi‑Fi + Cellular หรือ iPad Air (รุ่นที่ 4) Wi‑Fi + Cellular
  2. รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ Apple Watch Series 6 หรือ Apple Watch SE
 • สิทธิ์พิเศษสำหรับเลขหมายหลัก
   AIS Super Wi-Fi ไม่จำกัด ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
   YouTube Premium เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
   1. รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
   2. รับสิทธิ์ YouTube Premium กด *656*1# โทรออก > รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
   3. หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   4. สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
   แพ็กเกจ PLAY PREMIUM เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
   1. รับสิทธิ์ชมฟรีนาน 3 รอบบิล 1 เลขหมายต่อ 1 สิทธิ์
   2. ลูกค้าที่มีแพ็กเกจ Play Premium, Play Family หรือแพ็กเกจ Play อื่นๆ ที่ชำระค่าบริการรายเดือนอยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้
   3. เมื่อครบสิทธิ์ดูฟรี 3 เดือนแรก ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการผ่านบิลเอไอเอสในเดือนต่อไป เดือนละ 199 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
   รับสิทธิ์เซเรเนด เฉพาะลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
   1. ได้รับการปรับสถานะเซเรเนด โดยอัตโนมัติ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจ
   2. ได้รับสิทธิ์เซเรเนด นานสูงสุด 12 เดือน นับจากวันที่สมัครใช้งานโปรโมชั่น
   รับสิทธิ์แพ็กเกจ AIS 5G Play VR และ AIS 5G Play AR
   1. รับสิทธิ์ฟรี นาน 6 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 699 และ 899 บาท
   2. รับสิทธิ์ฟรี นาน 12 เดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,199 บาท ขึ้นไป
   3. หลังจากครบกำหนด ระบบจะมีข้อความเตือนให้ลูกค้าสามารถสมัครใช้งานต่อเนื่องได้ ค่าบริการรายเดือน 199 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่เรียกเก็บอัตโนมัติ)
 • แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone 1,199 บาท ขึ้นไป ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM / Multi SIM Plus ได้
 • แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone ได้รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล
 • ข้อมูลเพิ่มเติม ของหมายเลขสมาชิก (Family Share *จดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น)


เงื่อนไข Hot Deal Easy Pay เครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 ราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone

 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา จดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่ , เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน, ย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือน
 • รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 ราคาพิเศษ รวมชำระค่าแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone (นาน 24 เดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผ่อนชำระ 0% นาน 24 เดือน ผ่านบัตรกดเงินสด Citibank Ready Credit หรือ SCB Speedy Cash
 • รับสิทธิ์ส่วนลดค่าเครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 ตามแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone ที่เลือกสมัคร
  1. สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,199 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 12,400 บาท พร้อมรับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้ 1 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม ได้รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G จำนวน 50GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  2. สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,499 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 15,400 บาท พร้อมรับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G แชร์ร่วมกัน จำนวน 80GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
  3. สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan 1,699 บาท รับส่วนลดค่าเครื่อง 17,400 บาท พร้อมรับสิทธิ์จดทะเบียน เลขหมายเสริม ได้สูงสุด 2 เลขหมาย ไม่เสียค่าซิมและค่าบริการรายเดือน โดยเลขหมายเสริม รับสิทธิ์ใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G/4G แชร์ร่วมกัน จำนวน 100GB (ส่วนเกิน สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps)
 • สิทธิ์เลขหมายเสริม ทุกแพ็กเกจ
  1. ต้องจดทะเบียนด้วยชื่อผู้จดทะเบียนเดียวกับเลขหมายหลัก และรวมจัดส่งใบแจ้งค่าใช้บริการร่วมกับเลขหมายหลัก
  2. รับสิทธิ์โทรฟรี แชร์ร่วมกับเลขหมายหลัก (ค่าโทรส่วนเกิน นาทีละ 1.50 บาท)
 • สิทธิ์พิเศษสำหรับเลขหมายหลัก
  1. รับสิทธิ์ส่วนลดค่าสินค้าและบริการบน App Store (ได้รับสิทธิ์เฉพาะเลขหมายหลัก ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา)
   1. ได้รับส่วนลดรวมมูลค่า 1,200 บาท (ส่วนลด 100 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน)
   2. ลูกค้าต้องสมัคร Apple ID พร้อมลงทะเบียนวิธีการชำระผ่าน หมายเลขโทรศัพท์เอไอเอสรายเดือน (เลขหมายหลักที่สมัครแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone)
   3. รับสิทธิส่วนลดต่อรอบบิล ส่วนลดคงเหลือไม่สามารถยกยอดสะสมไปรอบบิลถัดไป และรอบบิลที่มีการใช้แพ็กเกจ 5G One Plan ไม่เต็มรอบบิล จะได้รับส่วนลด เฉลี่ยตามจำนวนวันที่ใช้งานของรอบบิลนั้น
   4. กรณีเปลี่ยนแพ็กเกจ 5G One Plan สูงขึ้น ยังคงได้รับส่วนลดต่อเนื่อง ตามจำนวนเดือนที่คงเหลือ
  2. รับสิทธิ์ส่วนลดพิเศษ รวมมูลค่า 2,000 บาท เมื่อซื้อ iPad และ Apple Watch ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สมัครแพ็กเกจ (ได้รับสิทธิ์เฉพาะเลขหมายหลัก)
   1. รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ iPad (รุ่นที่ 8) Wi‑Fi + Cellular หรือ iPad Air (รุ่นที่ 4) Wi‑Fi + Cellular
   2. รับส่วนลด 1,000 บาท เมื่อซื้อ Apple Watch Series 6 หรือ Apple Watch SE
  3. รับสิทธิ์สถานะเซเรเนด โกล์ด (เริ่มมีผลภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่สมัครแพ็กเกจ)
  4. AIS Super Wi-Fi ไม่จำกัด ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • ลูกค้าผ่อนชำระ ผ่านบัตรกดเงินสด Citibank Ready Credit หรือ SCB Speedy Cash ตามอัตราที่กำหนด โดยใบแจ้งค่าใช้บริการเลขหมาย AIS จะปรากฎ ส่วนลดค่าบริการรายเดือน เต็มจำนวน ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าสมัคร และเรียกเก็บค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจแต่ละเดือน (ถ้ามี)
 • แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone 1,199 บาท ขึ้นไป ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM / Multi SIM Plus ได้
 • แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone ได้รับสิทธิ์นาน 30 รอบบิล (ติดสัญญานาน 24 เดือน)

เงื่อนไข Hot Deal Easy Pay เครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 ราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone

 • สิทธิ์พิเศษสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา จดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่ , เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน, ย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือน
 • รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ iPhone 12 ราคาพิเศษ รวมชำระค่าแพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone (นาน 24 เดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ผ่อนชำระ 0% นาน 24 เดือน ผ่านบัตรกดเงินสด Citibank Ready Credit หรือ SCB Speedy Cash
 • ลูกค้าผ่อนชำระ ผ่านบัตรกดเงินสด Citibank Ready Credit หรือ SCB Speedy Cash ตามอัตราที่กำหนด โดยใบแจ้งค่าใช้บริการเลขหมาย AIS จะปรากฎ ส่วนลดค่าบริการรายเดือน เต็มจำนวน ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าสมัคร และเรียกเก็บค่าบริการส่วนเกินแพ็กเกจแต่ละเดือน (ถ้ามี)
 • แพ็กเกจ 5G One Plan for iPhone ได้รับสิทธิ์นาน 30 รอบบิล (ติดสัญญานาน 24 เดือน)

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal MORE

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง WiFi
ไม่จำกัด
Youtube Premium
ดูหนัง ซีรีส์ ไม่คิดค่าเน็ต สิทธิพิเศษ
1,899 2,200 ไม่จำกัด
ฟรี 6 เดือน
นาน 12 เดือน
นาน 6 เดือน
Serenade Gold
1,499 1,400
1,399 1,200 Serenade Emerald
1,299 1,000
1,199 850
1,099 750
999 600 60 GB
899 380 50 GB
799 350 40 GB -
699 300 30 GB
599 280 20 GB ฟรี 3 เดือน
499 220 10 GB
399 150 5 GB

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal MORE

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399 - 999 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 5 บาท ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • สมัครแพ็กเกจ 399 - 599 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 3 เดือน, แพ็กเกจ 699 - 1,899 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด *656*1# โทรออก รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Serenade

 • รับสิทธิ์ Serenade Emerald เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,399 บาท
 • รับสิทธิ์ Serenade Gold เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 – 1,899 บาท

พร้อมรับสิทธิ์ความพิเศษเหนือระดับเป็นลูกค้า Serenade


เมื่อสมัครแพ็กเกจ 5G Hot Deal Max Speed และ 4G Hot Deal More

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,399 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 บ. ขึ้นไป

พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อซื้อ iPhone 12 Series และสมัครแพ็กเกจ AIS 5G One Plan for iPhone

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,199 - 1,699 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Platinum

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,999 ขึ้นไป

ใหม่! แพ็กเกจ 4G Hot Deal FIX Speed


เน็ตไม่อั้น โทรในเครือข่ายไม่อั้น

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรฟรี เน็ต 3G/4G ต่อเนื่อง WiFi
ไม่จำกัด
เครือข่าย AIS
(นาที)
เครือข่ายอื่น
(นาที)
555 ไม่อั้น 24 ชม.
(ครั้งละ 30 นาที)
250 10Mbps
ไม่จำกัด
6 เดือน

เงื่อนไขแพ็กเกจ

 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย AIS (ครั้งละไม่เกิน 30 นาที) ส่วนเกินคิดบริการตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน : โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล

เงื่อนไขสิทธิ์ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • รับสิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก *หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal XTRA

เน็ตความเร็วสูงสุด

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
นาที
เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง WiFi
ไม่จำกัด
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
899i 400 เดือนที่ 1-12
ไม่จำกัด
เดือนที่ 13-24
15 GB

นาน 6 เดือน

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA

 • สิทธิ์การใช้งาน 4G ไม่จำกัด แพ็กเกจ 899i บาท ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps (ไม่อนุญาตให้ใช้งาน Multi SIM)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งาน Internet หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) SMS 3 บ. MMS 4 บ.
 • เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal NET XTREME

เน็ตความเร็วสูงสุด

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
เน็ตต่อเนื่อง WiFi
ไม่จำกัด
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
4G 3G
1,099 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

นาน 6 เดือน
899 50 GB
699 30 GB
599 - 20 GB
399 - 10 GB

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal NET XTREME

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399 - 899 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • โทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ. ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล สิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal Share Plan

เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
เน็ตต่อเนื่อง แชร์สูงสุด
(เบอร์)
WiFi
ไม่จำกัด
4G 3G ฟรีโบนัส
2,499 2,500 40 GB รับเน็ตฟรี
2 GB/เดือน
นาน 20 เดือน
5
1,899 2,000 30 GB
1,499 1,200 25 GB
1,299 850 20 GB
1,099 650 16 GB

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด หมายเลขหลักและหมายเลขสมาชิก สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps (สำหรับทุกแพ็กเกจ)
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือลูกค้าปัจจุบัน (มีผลรอบบิลถัดไป)
 • สามารถใช้งานร่วมกันเป็นกลุ่มสูงสุด 5 หมายเลข (หมายเลขหลัก 1 เบอร์ หมายเลขสมาชิก 4 เบอร์)
 • หมายเลขที่สามารถสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan ได้เฉพาะหมายเลขในระบบรายเดือนเท่านั้น เรียกว่า “หมายเลขหลัก” หมายเลขหลักสามารถเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน “หมายเลขสมาชิก” ได้ผ่านช่องทาง AIS Shop , Telewiz และ Call center
 • รับเน็ตเพิ่มฟรี 2GB นาน 20 เดือน เมื่อหมายเลขหลักเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • ลูกค้าที่มีบริการ Multi SIM ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้
 • ค่าบริการส่วนเกินของหมายเลขสมาชิกจะคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่
 • หมายเลขสมาชิกสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลัก หรือ สมัครซื้อแพ็กเสริมต่างๆได้ แต่จำนวนการใช้งานที่ได้รับไม่สามารถแชร์การใช้งานระหว่างหมายเลขในกลุ่ม
 • การรวมกลุ่มจะสิ้นสุดทันที เมื่อหมายเลขหลักยกเลิกแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • กำหนดให้หมายเลขสมาชิกเป็นเบอร์ในระบบรายเดือน
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องเป็นหมายเลขจดทะเบียนใหม่,ลูกค้าปัจจุบัน,เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องทำการจดทะเบียนในนามหมายเลขหลักเท่านั้น โดยตกลงยอมรับว่าหมายเลขหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของหมายเลขสมาชิก
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • อัตราค่าบริการส่วนเกิน
  • โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บ.
  • SMS ข้อความละ 3 บ.
  • MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม wwww.ais.co.th/wifi
 • หากหมายเลขหลักเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลัก หรือยกเลิกหมายเลข หรือเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเลขหมาย รวมถึงเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน หมายเลขสมาชิกจะถูกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจ NEXT G Max Speed 299 บาท มีผลหลังจากได้รับ SMS ยืนยัน (สามารถเปลี่ยนเป็นโปรอื่นๆได้ภายหลัง) หากหมายเลขสมาชิกมีการใช้งานก่อนได้รับ SMS จะถูกคิดค่าบริการตามอัตราส่วนเกินของแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า AIS WIFI ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้งแชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับความต้องการอย่างไม่มีสะดุด AIS WiFi - ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้ง แชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับทุกความต้องการ ของคุณได้อย่างไม่มีสะดุดให้คุณเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (Wifi Auto Login) www.ais.co.th

แพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET

ค่าบริการเหมาจ่าย
(บาท)
Internet (4G / 3G) ระยะเวลา
3,000 60 GB (6 GB / เดือน) 10 เดือน
2,500 50 GB (5 GB / เดือน)
2,000 40 GB (4 GB / เดือน)
1,800 30 GB (3 GB / เดือน)
1,500 25 GB (2.5 GB / เดือน)
1,200 20 GB (2 GB / เดือน)
1,000 15 GB (1.5 GB / เดือน)
600 10 GB (1 GB / เดือน)

(หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps)

 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบัน ในระบบเติมเงิน ที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ตามรุ่นที่กำหนด และสมัครรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง
 • ค่าบริการแพ็กเกจเสริม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตทันทีในวันที่สมัครแพ็กเกจ (เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน)
  • แพ็กเกจ 600 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 1GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 1,000 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 1.5GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 1,200 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 2GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 1,500 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 2.5GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 1,800 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 3GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 2,000 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 4GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 2,500 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 5GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 3,000 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 6GB/เดือน
 • รับสิทธิ์ นาน 10 เดือน
 • หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามที่กำหนด (ต่อเดือน) สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps กรณีใช้งานไม่หมด จะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปในเดือนถัดไปได้
 • ต้องใช้ซิมร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ที่รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใช้งาน สิทธิ์อินเทอร์เน็ต จะสิ้นสุดลงทันที
 • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น

เครื่องมือถือ ราคาพิเศษ รับสิทธิ์ผ่อน 0%

นานสูงสุด 10 เดือน กับธนาคารชั้นนำ• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป

• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน - เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป