เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ

(iPhone)


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
Line@
iPhone 11 Pro Max
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
37,900 31,200 1,000 699 - -
29,200 2,000 1,099
27,200 3,000 1,499
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 29,700 5,500 699
27,700 7,000 1,099
25,700 8,000 1,499
เติมเงิน 36,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
iPhone 11 Pro Max
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
43,900 34,200* 2,500 หรือ 0** 699 - -
32,200* 4,200 หรือ 0** 1,099
30,200* 6,200 หรือ 0** 1,499
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 32,700 7,000 699
30,700 8,500 1,099
28,700 10,000 1,499
เติมเงิน 42,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
iPhone 11 Pro Max
512 GB
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 49,900 43,200 1,000 699 -
41,200 2,000 1,099
39,200 3,000 1,499
เติมเงิน 47,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
iPhone 11 Pro
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
33,900 25,700* 2,500 หรือ 0** 699 - -
23,700* 4,200 หรือ 0** 1,099
21,700* 6,200 หรือ 0** 1,499
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 24,200 7,000 699
22,200 8,500 1,099
20,200 10,000 1,499
เติมเงิน 32,600 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11 Pro
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
39,900 30,700* 2,500 หรือ 0** 699 - -
28,700* 4,200 หรือ 0** 1,099
26,700* 6,200 หรือ 0** 1,499
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 29,200 7,000 699
27,200 8,500 1,099
25,200 10,000 1,499
เติมเงิน 38,600 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11 Pro
512 GB
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 45,900 42,200 1,000 699 -
40,200 2,000 1,099
38,200 2,500 1,499
เติมเงิน 44,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
iPhone 11
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
23,900 20,200 2,500 699 - -
18,200 4,200 1,099
16,200 6,200 1,499
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 18,200 5,000 699
16,200 6,000 1,099
14,200 8,000 1,499
เติมเงิน 22,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
25,900 22,200 2,500 699 - -
20,200 4,200 1,099
18,200 6,200 1,499
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 20,200 5,000 699
18,200 6,000 1,099
16,200 8,000 1,499
เติมเงิน 24,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11
256 GB
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 29,900 25,700 2,500 699 -
23,700 4,200 1,099
21,700 6,200 1,499
เติมเงิน 28,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
iPhone XS Max
64 GB
รายเดือน 26,900 19,800 1,000 599 -
17,800 2,000 899
15,800 3,000 1,099
iPhone XS Max
256 GB
รายเดือน 30,900 24,900 1,000 599 -
22,400 1,500 899
20,900 2,000 1,099
iPhone XS Max
512 GB
รายเดือน 32,900 26,900 - 599 -
24,900 - 899
22,900 - 1,099
iPhone XS
64 GB
รายเดือน 21,500 15,800* 1,000 599 - -
13,900* 2,000 899
11,900* 3,500 1,099
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 14,300 5,500 599
12,400 7,000 899
10,400 9,000 1,099
iPhone XS
256 GB
รายเดือน 27,500 21,800 1,000 599 - -
19,900 0 899
18,900 0 1,099
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 20,300 5,500 599
18,400 7,000 899
16,900 8,000 1,099
iPhone XS
512 GB
รายเดือน 35,500 26,300 - 599 - -
23,800 - 899
21,600 - 1,099
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 24,800 7,000 599
22,300 8,000 899
19,600 9,000 1,099
iPhone XR
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
21,900 15,900* 1,500 699 - -
14,900* 2,000 899
12,900* 3,500 1,099
10,900* 5,500 1,499
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 14,400 7,000 699
13,400 8,000 899
11,400 9,000 1,099
iPhone XR
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
23,900 17,900 1,500 699 - -
16,900 2,000 899
14,900 2,500 1,099
13,900 3,000 1,299
12,900 3,500 1,499
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 16,400 7,000 699
15,400 8,000 899
12,900 9,000 1,099
iPhone XR
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
27,900 24,300 1,500 699 - -
23,200 2,000 899
22,200 2,500 1,099
21,200 3,000 1,299
20,200 3,500 1,499
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 22,800 4,500 699
21,700 5,500 899
20,200 6,000 1,099
iPhone SE
64 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
14,900 11,300 2,200 699 หรือ XTRA 899i - -
9,300 4,000 1,099
8,300 5,000 1,299
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 9,800 4,500 699 หรือ XTRA 899i
7,800 6,000 1,099
6,800 7,000 1,299
เติมเงิน 13,600 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone SE
128 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
16,900 13,300 2,200 699 หรือ XTRA 899i - -
11,300 4,000 1,099
10,300 5,000 1,299
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 11,800 4,500 699 หรือ XTRA 899i
9,800 6,000 1,099
8,800 7,000 1,299
เติมเงิน 15,600 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone SE
256 GB
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
20,900 17,300 2,200 699 หรือ XTRA 899i - -
15,300 4,000 1,099
14,300 5,000 1,299
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 15,800 4,500 699 หรือ XTRA 899i
13,800 6,000 1,099
12,800 7,000 1,299
เติมเงิน 18,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 8 Plus
128 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
18,400 12,900 500 699 - -
11,400* 1,000 899
9,990* 1,500 1,099
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 11,400 6,000 699
9,900 7,000 899
7,900 8,000 1,099
iPhone 7 Plus
32 GB
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 11,000 8,000 1,500 699 -
7,000 2,000 899
iPhone 7 Plus
128 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 13,000 9,900 - 499 -
8,900 - 699
7,900 500 899
5,900 2,000 1,099

  ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

  *ต้องชำระด้วยบัตรเครดิตและชื่อตรงกับผู้จดทะเบียนเท่านั้น

  **พิเศษ ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า เมื่อสมัครหักชำระค่าบริการรายเดือนอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่านบัญชีบัตรเครดิต

  ***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

(iPad)


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal NET XTREME
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
iPad รุ่นที่ 7
32 GB
รายเดือน 15,400 11,400 1,500 599
9,400 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad รุ่นที่ 7
128 GB
รายเดือน 18,400 12,900 1,500 599
10,900 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad รุ่นที่ 6
32 GB
รายเดือน 14,490 10,000 1,500 599
8,000 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad รุ่นที่ 6
128 GB
รายเดือน 17,490 13,000 1,500 599
11,000 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Air
64 GB
รายเดือน 22,400 16,900 1,500 599
14,900 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Air
256 GB
รายเดือน 27,400 21,400 1,500 599
19,400 2,000 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad mini
64 GB
รายเดือน 18,400 12,200 1,500 599
10,200 1,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad mini
256 GB
รายเดือน 23,400 15,000 1,500 599
13,000 1,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Pro 11”
128 GB
รายเดือน 32,900 29,400 1,500 699 -
28,400 2,000 899
27,400 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Pro 11”
256 GB
รายเดือน 36,400 32,900 1,500 699 -
31,900 2,000 899
30,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Pro 11”
512 GB
รายเดือน 43,400 39,900 1,500 699 -
38,900 2,000 899
37,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Pro 11”
1 TB
รายเดือน 50,400 46,900 1,500 699
45,900 2,000 899
44,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Pro 12"
128 GB
รายเดือน 39,900 36,400 1,500 699
35,400 2,000 899
34,400 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Pro 12”
256 GB
รายเดือน 43,400 39,900 1,500 699
38,900 2,000 899
37,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Pro 12”
512 GB
รายเดือน 50,400 46,900 1,500 699
45,900 2,000 899
44,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099
iPad Pro 12”
1 TB
รายเดือน 57,400 53,900 1,500 699 -
52,900 2,000 899
51,900 2,500 1,099 หรือ Share Plan 1,099

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน

พิเศษยิ่งกว่าสำหรับนักศึกษาเท่านั้น

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11

ราคาพิเศษและเครื่องเปล่า รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือนกับบัตรซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต เพิ่มเติม คลิก


iPhone รุ่นอื่น ราคาพิเศษ รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด 5,000 บาทขึ้นไป)ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Galaxy Fold
512 GB
รายเดือน 69,900 63,000 - 699
61,000 - 1,299
S20
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 28,900 22,900 500 699
20,400 1,500 1,099
16,900 4,000 1,499
รายเดือน
สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเท่านั้น
15,900 2,000 699
13,400 3,000 1,099
8,900 6,000 1,499
S20+
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 31,900 25,400 1,000 699
22,900 3,000 1,099
18,900 4,000 1,499
รายเดือน
สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเท่านั้น
17,900 2,000 699
15,400 3,000 1,099
10,400 6,000 1,499
S20 Ultra 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 39,900 33,400 1,000 699
30,900 3,000 1,099
26,900 4,000 1,499
รายเดือน
สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเท่านั้น
25,900 2,000 699
23,400 3,000 1,099
17,900 6,000 1,499
Galaxy Z Flip
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 44,900 38,400 2,000 699
35,900 3,500 1,099
33,900 4,500 1,499
Note 10 Lite
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 17,990 14,490 1,000 699
13,490 1,500 899
12,490 2,000 1,099
11,490 2,500 1,299
Galaxy Note 10
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 32,900 27,400 - 699
26,400 - 899
23,400 - 1,099
Galaxy Note 10+
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 37,900 31,900 - 699
30,400 - 899
28,400 - 1,099
Galaxy Note 10+
512 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 40,900 34,900 - 699
33,900 - 899
30,900 - 1,099
Galaxy A71 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 19,990 12,990 1,500 499
11,990 2,000 699
10,490 3,000 899
Galaxy A71
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 13,990 11,490 - 499
9,990 1,200 699
8,990 2,000 899
Galaxy A70
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 14,990 10,990 1,000 499
9,990 1,500 699
7,990 2,000 899
Galaxy A51
8/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,690 7,989
8,689
1,000 499
6,989
7,189
1,900
2,000
699
5,989
6,189
2,800
3,000
899
Galaxy A51
6/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,990 7,489
7,689
1,000 499
5,989
6,189
2,000 699
4,989
5,189
2,800
3,000
899
Galaxy A31
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 8,999 6,989 1,000 499
5,489 2,000 699
Galaxy A30s
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 7,990 5,189
5,689
1,000 499
4,189 1,800
2,000
699
Galaxy A21s
6/64 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 7,799 5,689
6,089
800 499
Galaxy A21s
3/32 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 6,399 4,289
4,689
800 499
Galaxy A11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,199 2,289* 800 499
1,589* 900 599
2,289** 800 399
Galaxy A11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
เติมเงิน 5,199 2,139 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
Galaxy A10s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,090 1,890* 700 499
1,590* 600 699
Galaxy A10s
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,090 2,090* 1,000 599 -
1,790* 900 699
Galaxy A01 รายเดือน 3,290 1,890* 700 499
เติมเงิน 960 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,800

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Mate XS 5G รายเดือน 89,990 82,990 - 1,099
79,990 - 1,499
P40 Pro+ 5G
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 40,990 35,490 1,000 699 -
30,990 2,000 1,099
27,990 3,000 1,499
P40 Pro 5G
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 31,990 25,490 1,000 699
21,490 2,000 1,099
17,490 3,000 1,499
เติมเงิน 26,990 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
P40 5G
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 22,990 17,990 1,000 699
14,990 1,500 1,099
11,990 4,500 1,499
เติมเงิน 19,990 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
P30 Pro รายเดือน 19,990 16,990 - 699
15,990 - 899
14,490 - 1,099
P30 รายเดือน 14,990 11,990 - 699
10,990 - 799
Mate 30 Pro 5G
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 31,990 23,990 2,000 699
21,490 4,000 1,099
17,990 5,500 1,499
Mate 30 Pro รายเดือน 24,990 16,989
22,490
2,000 699 -
15,989
17,990
2,500 899
14,989
15,490
3,000 1,099
Nova 7 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 16,990 12,490 1,800 699
11,490 2,600 899
10,990 3,000 1,099
Nova 7 SE 5G รายเดือน 11,990 8,989
8,990
1,800 699 -
7,989
8,090
1,800
2,500
899
6,989
6,990
1,800
3,000
1,099
nova 5T รายเดือน 9,990 7,240 1,500 499
5,840 2,500 699
4,240 3,500 1,099
nova 7i รายเดือน 8,990 6,490 1,000 499 -
5,490 1,500 699
Y9s รายเดือน 7,990 5,990 1,000 499 -
4,490 2,000 699
Y7p รายเดือน 4,999 3,189 800 499 -
1,989 1,500 699
Y7
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,499 1,489* 800 499
1,049* 1,000 599
1,489** 700 399
989*** 700 399
Y6s รายเดือน 3,999 2,589 800 499 -
Y6s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 3,999 2,589* 600 399 -
Y6p
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 989* 500 499 -
989** 500 399
489*** 500 399
Y5p
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 2,999 889* 500 399 -
เติมเงิน 1,059 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,800 -

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Find X2 Pro 5G รายเดือน 40,990 35,990 2,500 699
33,990 4,500 1,099
31,990 6,000 1,499
Find X2 5G รายเดือน 29,990 25,990 2,500 699
22,990 4,500 1,099
20,990 6,000 1,499
Reno 10X
12/256 GB
รายเดือน 28,990 18,490 2,000 699
16,990 4,000 899
15,990 4,000 1,299
13,490 6,000 1,499
Reno 4
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน
รายเดือน 11,990 8,990 1,500 499
7,990 2,000 699
6,990 2,500 899
6,490 3,000 1,099
Reno 3 Pro รายเดือน 15,990 11,489
11,990
2,000 699
9,989
10,990
3,000 1,099
8,889
9,990
4,000 1,299
Reno 2 รายเดือน 15,999 11,489 3,000 699
10,489 3,500 899
9,489 4,000 1,199
Reno 2 F
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,999 7,489 1,500 499
5,989 2,500 699
4,989 3,000 899
3,989 3,500 1,099
Reno 2 F เติมเงิน 9,999 6,789 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
A92
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 8,999 6,989 1,000 499
5,789 1,800 699
4,489 2,800 899
A9 2020 รายเดือน 7,999 5,489 1,000 499
4,189 2,000 699
3,189 3,000 899
A31
6/128 GB
รายเดือน 6,999 4,989 1,000 499
3,489 2,000 699
A31
(4/128 GB)
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,499 3,289* 1,000 499
2,989* 1,100 599
3,289** 700 399
2,789*** 900 399
A31
4/128 GB
เติมเงิน 5,499 3,259 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
A5 2020 รายเดือน 4,999 3,489 900 499
A5 2020
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 3,489* 1,000 499
2,989* 1,300 599
A12
4/64 GB
รายเดือน 4,599 3,089 500 499
A12
3/32 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 2,289* 700 499
1,289* 500 599
2,289** 400 399
1,789*** 500 399
A12
3/32 GB
เติมเงิน 3,999 1,759 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
NEX 3 รายเดือน 24,999 22,489 500 699 -
21,489 1,000 899
19,989 1,500 1,299
V19 รายเดือน 11,999
12,990
8,489
9,489
1,000 499
7,489
8,489
1,500 699
6,489
7,489
2,000 899
V17 รายเดือน 11,999 8,989
9,489
1,300 599
6,989
7,987
3,000 899
6,489
6,989
3,000 1,099
S1 Pro รายเดือน 7,999 5,489 1,000 599
4,489 1,500 899
Y50 รายเดือน 7,999 5,489 1,000 499
4,989 1,200 599
4,489 1,500 699
Y30 รายเดือน 5,999
6,999
3,989
4,789
1,000 499
3,289
4,289
1,500 599
2,789
3,789
1,800
2,000
699
Y19 รายเดือน 6,999 4,489 1,000 499
2,989 2,000 699
Y15 2020 รายเดือน 4,999 3,489 900 499
เติมเงิน 2,289 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
Y15 2020
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 2,889* 1,000 499
2,689* 1,100 599
2,889** 600 399
2,389*** 600 399
Y11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 2,589* 800 499
1,389* 700 599
2,589** 500 399
2,089*** 500 399
Y11 เติมเงิน 3,999 1,859 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
X50 Pro 5G
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 28,990 23,990 2,500 899
21,990 4,000 1,099
19,990 6,000 1,499
X50 5G
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 12,990 10,490 1,500 499 -
9,490 2,000 699
8,490 2,500 899
7,990 2,800 1,099
X3
Super Zoom
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 19,990 14,990 1,500 699
13,990 2,000 899
12,490 3,500 1,299
XT รายเดือน 10,999 7,489 2,000 699
6,489 3,000 899
5,989 3,000 1,099
6 Pro รายเดือน 10,999 8,989 1,000 499
7,489 2,000 699
6,489 3,000 899
6 รายเดือน 8,999 6,989 1,000 499
5,489 2,000 699
6i รายเดือน 6,499 4,989 800 499
4,689 1,000 699
5 Pro
8/128 GB
รายเดือน 8,999 6,989 1,000 499
5,489 2,000 699
5s รายเดือน 5,999 4,589 1,000 499
4,189 1,200 699
5i
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 3,689* 700 499
3,389* 1,000 699
5 รายเดือน 4,599 2,589 1,000 499
5
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,599 1,690* 500 499
C3
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 989* 500 499
989** 500 399
489*** 500 399
C3 เติมเงิน 3,999 1,759 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000
C11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,499 1,489* 700 499 -

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 100 บาท/เดือน

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
ซื้อผ่าน
Line@
Mi 9
(สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 16,999 8,489 - XTRA 899i
Mi 9T
(สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้น)
รายเดือน เฉพาะช่องทาง Line @AISShop & AIS Online Store 12,990 6,495 - XTRA 899i
Redmi Note 9 Pro รายเดือน 8,999
9,999
5,989
6,589
1,000 499 -
4,989
5,589
1,500 699
Redmi Note 9 รายเดือน 5,799
6,499
3,689
3,989
1,000 499 -
2,689
2,989
1,500 699

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
8 Pro
12/256 GB
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 34,990 27,490 2,000 699
26,490 2,500 899
24,490 3,000 1,099
8
12/256 GB
(ย้ายค่ายลดเพิ่ม 1,000 บ.)
รายเดือน 28,990 21,990 2,000 699
20,990 2,500 899
18,990 3,000 1,099
7T Pro Mclaren
12/256 GB
รายเดือน 29,990 23,990 500 499
22,990 1,000 699
21,990 1,500 899
7T Pro
8/256 GB
รายเดือน 26,990 20,990 500 499
19,990 1,000 699
18,990 1,500 899

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

***โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมีค่าใช้บริการต่อเนื่องอย่างน้อย 200 บาท/เดือน


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MORE
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Gen 2 รายเดือน 1,690 99* 700** 399

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาเช็กราคาที่แน่นอนอีกครั้งที่จุดขาย

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**แบ่งคืนส่วนลดค่าบริการรายเดือน 140 บาท นาน 5 เดือน เหลือจ่ายค่าบริการรายเดือนเพียง 159 บาท/ เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • ค่าบริการล่วงหน้า 200 - 7,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยค่าบริการล่วงหน้าที่ต่ำกว่า 1,000 บาท จะแบ่งคืน นาน 10 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป • ยกเว้นรุ่น Super Smart Plus Gen 2 จะแบ่งคืนรายเดือนนาน 5 เดือน • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง) • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลด ค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ


รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา เทเลวิซ ใกล้บ้าน

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป หรือผ่อน 0% นาน 3 - 4 เดือน เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป


แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal MORE

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง
WiFi
ไม่จำกัด
Youtube Premium
ดูหนัง ซีรีส์ ไม่คิดค่าเน็ต สิทธิพิเศษ แพ็กเกจเสริม 5G
(เฉพาะเครื่องที่รองรับ 5G)
1,899 2,200 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ฟรี 6 เดือน
นาน 12 เดือน
นาน 6 เดือน
Serenade Gold
5G
ไม่จำกัด
ถึง 31 ต.ค. 63
1,499 1,400
1,399 1,200 Serenade Emerald
1,299 1,000
1,199 850
1,099 750
999 600 60 GB 5G
10 GB
ถึง 31 ต.ค. 63
899 380 50 GB
799 350 40 GB -
699 300 30 GB
599 280 20 GB ฟรี 3 เดือน
499 220 16 GB -
399 150 8 GB

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal MORE

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399 - 999 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 5 บาท ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 15 รอบบิล
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G สำหรับแพ็ก 599 - 1,899

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • สมัครแพ็กเกจ 399 - 599 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 3 เดือน, แพ็กเกจ 699 - 1,899 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด *656*1# โทรออก รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ แพ็กเกจเสริม 5G

 • AIS Hot Deal (เครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าจดทะเบียนเลขหมายใหม่ , ย้ายค่ายเบอร์เดิม , เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน และลูกค้าปัจจุบันระบบรายเดือนเมื่อสมัครใช้บริการแพ็กเกจ Hot Deal ตามระยะเวลาที่กำหนด)
 • เมื่อสมัครแพ็กเกจ Hot Deal MORE ค่าบริการรายเดือน 1,099 บ. ขึ้นไป รับสิทธิ “ใช้บริการ 5G ได้ไม่จำกัด” ใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2563
 • เมื่อสมัครแพ็กเกจ Hot Deal MORE ค่าบริการรายเดือน ต่ำกว่า 1,099 บ. รับสิทธิ “ใช้บริการ 5G - 10GB ต่อเดือน” (ใช้ได้ทั้ง 5G/4G/3G) ใช้ได้ถึง 31 ตุลาคม 2563

เงื่อนไขแพ็กเกจเสริม 5G

 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ 5G ในโครงการ AIS Hot Deal และ AIS Best Buy จะได้รับสิทธิเน็ต 5G “10GB ต่อเดือน” เริ่มมีผลวันถัดไป
 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ Hot Deal MORE ค่าบริการรายเดือน 1,099 บ. ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ “ใช้บริการ 5G ได้ไม่จำกัด” เริ่มมีผลพร้อมแพ็กเกจหลัก Hot Deal MORE
 • แพ็กเกจเสริม 5G จำนวน 10GB ต่อเดือน
 • สามารถใช้ได้ทั้ง 5G/4G/3G โดยจะถูกหักการใช้งาน ก่อนแพ็กเกจหลัก
 • สิทธิการใช้เน็ต 4G/3G ตามแพ็กเกจหลัก จะถูกปรับให้สามารถใช้เน็ต 5G ได้ด้วย ยกเว้นแพ็กเกจหลัก ที่ได้รับสิทธิ เน็ตใช้ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุดตามที่กำหนด (Unlimited Fixed Speed)
 • สิทธิการใช้บริการ “5G ได้ไม่จำกัด” หรือ “10GB ต่อเดือน” ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
 • สิทธิ์รับ “บริการ 5G ได้ไม่จำกัด” และ “บริการ 5G จำนวน 10GB ต่อรอบบิล” สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข/ 1 IMEI เครื่อง เท่านั้น หากรับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้อีก

พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ Huawei P40 Pro+, P40 Pro ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในโครงการ Hot Deal และ AIS Best Buy

 • สมัครแพ็กเกจรายเดือนต่ำกว่า 1,099 บาท ได้รับสิทธิ์เน็ต 5G จำนวน 50GB/เดือน ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 • สมัครแพ็กเกจรายเดือน 1,099 บาท ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ “ใช้บริการ 5G ได้ไม่จำกัด” ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Serenade

 • รับสิทธิ์ Serenade Emerald เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,399 บาท
 • รับสิทธิ์ Serenade Gold เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 – 1,899 บาท

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal XTRA

เน็ตความเร็วสูงสุด

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
นาที
เน็ต 4G/3G ต่อเนื่อง
WiFi
ไม่จำกัด
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
899i 400 ไม่จำกัด ไม่จำกัด

นาน 6 เดือน

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA

 • สิทธิ์การใช้งาน 4G ไม่จำกัด แพ็กเกจ 899i บาท ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps (ไม่อนุญาตให้ใช้งาน Multi SIM)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งาน Internet หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที) SMS 3 บ. MMS 4 บ.
 • เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal NET XTREME

เน็ตความเร็วสูงสุด

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
เน็ตต่อเนื่อง WiFi
ไม่จำกัด
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
4G 3G
1,099 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

นาน 6 เดือน
899 50 GB
699 30 GB
599 - 20 GB
399 - 10 GB

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal NET XTREME

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399 - 899 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • โทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ. ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล สิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal Share Plan

เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
เน็ตต่อเนื่อง แชร์สูงสุด
(เบอร์)
WiFi
ไม่จำกัด
4G 3G ฟรีโบนัส
2,499 2,500 40 GB รับเน็ตฟรี
2 GB/เดือน
นาน 20 เดือน
5
1,899 2,000 30 GB
1,499 1,200 25 GB
1,299 850 20 GB
1,099 650 16 GB

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด หมายเลขหลักและหมายเลขสมาชิก สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps (สำหรับทุกแพ็กเกจ)
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือลูกค้าปัจจุบัน (มีผลรอบบิลถัดไป)
 • สามารถใช้งานร่วมกันเป็นกลุ่มสูงสุด 5 หมายเลข (หมายเลขหลัก 1 เบอร์ หมายเลขสมาชิก 4 เบอร์)
 • หมายเลขที่สามารถสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan ได้เฉพาะหมายเลขในระบบรายเดือนเท่านั้น เรียกว่า “หมายเลขหลัก” หมายเลขหลักสามารถเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน “หมายเลขสมาชิก” ได้ผ่านช่องทาง AIS Shop , Telewiz และ Call center
 • รับเน็ตเพิ่มฟรี 2GB นาน 20 เดือน เมื่อหมายเลขหลักเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • ลูกค้าที่มีบริการ Multi SIM ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้
 • ค่าบริการส่วนเกินของหมายเลขสมาชิกจะคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่
 • หมายเลขสมาชิกสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลัก หรือ สมัครซื้อแพ็กเสริมต่างๆได้ แต่จำนวนการใช้งานที่ได้รับไม่สามารถแชร์การใช้งานระหว่างหมายเลขในกลุ่ม
 • การรวมกลุ่มจะสิ้นสุดทันที เมื่อหมายเลขหลักยกเลิกแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • กำหนดให้หมายเลขสมาชิกเป็นเบอร์ในระบบรายเดือน
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องเป็นหมายเลขจดทะเบียนใหม่,ลูกค้าปัจจุบัน,เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องทำการจดทะเบียนในนามหมายเลขหลักเท่านั้น โดยตกลงยอมรับว่าหมายเลขหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของหมายเลขสมาชิก
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • อัตราค่าบริการส่วนเกิน
  • โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บ.
  • SMS ข้อความละ 3 บ.
  • MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม wwww.ais.co.th/wifi
 • หากหมายเลขหลักเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลัก หรือยกเลิกหมายเลข หรือเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเลขหมาย รวมถึงเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน หมายเลขสมาชิกจะถูกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจ NEXT G Max Speed 299 บาท มีผลหลังจากได้รับ SMS ยืนยัน (สามารถเปลี่ยนเป็นโปรอื่นๆได้ภายหลัง) หากหมายเลขสมาชิกมีการใช้งานก่อนได้รับ SMS จะถูกคิดค่าบริการตามอัตราส่วนเกินของแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า AIS WIFI ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้งแชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับความต้องการอย่างไม่มีสะดุด AIS WiFi - ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้ง แชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับทุกความต้องการ ของคุณได้อย่างไม่มีสะดุดให้คุณเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (Wifi Auto Login) www.ais.co.th

พร้อมรับสิทธิ์ความพิเศษเหนือระดับเป็นลูกค้า Serenade


4G HOT DEAL MORE

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,299 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 บ. ขึ้นไป

พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อซื้อ iPhone SE

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,099 - 1,499 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Platinum

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,899 บ. ขึ้นไป

เครื่องมือถือ ราคาพิเศษ รับสิทธิ์ผ่อน 0%

นานสูงสุด 10 เดือน กับธนาคารชั้นนำ• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป

• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3-4 เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป

แพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET

ค่าบริการเหมาจ่าย
(บาท)
Internet (4G / 3G) ระยะเวลา
3,000 60 GB (6 GB / เดือน) 10 เดือน
2,500 50 GB (5 GB / เดือน)
2,000 40 GB (4 GB / เดือน)
1,800 30 GB (3 GB / เดือน)
1,500 25 GB (2.5 GB / เดือน)
1,200 20 GB (2 GB / เดือน)
1,000 15 GB (1.5 GB / เดือน)
600 10 GB (1 GB / เดือน)

(หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามที่กำหนด สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps)

 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบัน ในระบบเติมเงิน ที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ตามรุ่นที่กำหนด และสมัครรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง
 • ค่าบริการแพ็กเกจเสริม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตทันทีในวันที่สมัครแพ็กเกจ (เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน)
  • แพ็กเกจ 600 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 1GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 1,000 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 1.5GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 1,200 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 2GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 1,500 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 2.5GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 1,800 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 3GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 2,000 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 4GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 2,500 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 5GB/เดือน
  • แพ็กเกจ 3,000 บาท รับเน็ตความเร็วสูงสุด 6GB/เดือน
 • รับสิทธิ์ นาน 10 เดือน
 • หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามที่กำหนด (ต่อเดือน) สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps กรณีใช้งานไม่หมด จะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปในเดือนถัดไปได้
 • ต้องใช้ซิมร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ที่รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใช้งาน สิทธิ์อินเทอร์เน็ต จะสิ้นสุดลงทันที
 • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น