เครื่องราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจ

(iPhone)


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal XTRA
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
iPhone 11 Pro Max
64 GB
รายเดือน 39,900 34,200 1,000 699 -
32,200 2,000 1,099
30,200 2,500 1,499
เติมเงิน 36,200 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11 Pro Max
256 GB
รายเดือน 45,900 40,200 1,000 699 -
38,200 2,000 1,099
36,200 2,500 1,499
เติมเงิน 42,200 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11 Pro Max
512 GB
รายเดือน 52,900 46,200 1,000 699 -
44,200 2,000 1,099
42,200 2,500 1,499
เติมเงิน 48,200 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11 Pro
64 GB
รายเดือน 35,900 30,200 1,000 699 -
28,200 2,000 1,099
26,200 2,500 1,499
เติมเงิน 32,200 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11 Pro
256 GB
รายเดือน 41,900 36,200 1,000 699 -
34,200 2,000 1,099
32,200 2,500 1,499
เติมเงิน 38,200 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11 Pro
512 GB
รายเดือน 48,900 42,200 1,000 699 -
40,200 2,000 1,099
38,200 2,500 1,499
เติมเงิน 44,200 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11
64 GB
รายเดือน 24,900 20,200 1,500 699
18,200 2,500 1,099
16,200* 3,500 1,499
รายเดือน
เฉพาะ Online & LINE Shop
20,200 1,500 699
17,900 3,500 1,099
15,700 5,000 1,499
เติมเงิน 22,200 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11
128 GB
รายเดือน 26,900 22,200 1,500 699 -
20,200 2,500 1,099
18,200 3,500 1,499
เติมเงิน 24,200 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 11
256 GB
รายเดือน 30,900 25,700 1,500 699 -
23,700 2,500 1,099
21,700 3,500 1,499
เติมเงิน 27,700 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -

  *iPhone 11 64 GB ราคาพิเศษ 16,200 ลูกค้าต้องชำระเงินค่าเครื่องและค่าบริการชำระล่วงหน้า ด้วยบัตรเครดิตที่ชื่อผู้ถือบัตร ต้องตรงกับชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของหมายเลขเท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน ต่อการซื้อ 1 เครื่อง

  **iPhone 11, iPhone 11 Pro Maxราคาพิเศษทั้งหมด มีผลถึงวันที่ 15 มิถุนายน 63 เท่านั้น

(iPhone)


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal XTRA
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
iPhone XS Max
64 GB
รายเดือน 26,900 19,800 1,000 599
17,800 2,000 899i
15,800 3,000 1,099
เติมเงิน 25,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
iPhone XS Max
256 GB
รายเดือน 30,900 24,900 1,000 599
22,400 1,500 899i
20,900 2,000 1,099
เติมเงิน 29,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
iPhone XS Max
512 GB
รายเดือน 32,900 26,900 - 599
24,900 - 899i
22,900 - 1,099
เติมเงิน 29,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone XS
64 GB
รายเดือน 21,500 15,800 1,000 599
13,900 2,000 899i
11,900* 3,000 1,099
รายเดือน
เฉพาะ Online & LINE Shop
15,800 1,000 599
13,900 2,000 899i
11,600 4,000 1,099
iPhone XS
256 GB
รายเดือน 27,500 21,800 1,000 599
19,900 0 899i
18,900 0 1,099
iPhone XS
512 GB
รายเดือน 35,500 26,300 - 599
23,800 - 899i
21,600 - 1,099
iPhone XR
64 GB
รายเดือน 21,900 15,900 1,500 699
14,900 2,000 899i
12,900 2,500 1,099
10,900* 3,500 1,499
รายเดือน
เฉพาะ Online & LINE Shop
15,900 1,500 699
14,900 2,000 899i
12,600 4,000 1,099
10,400 6,000 1,499
iPhone XR
128 GB
รายเดือน 23,900 17,900 1,500 699
16,900 2,000 899i
14,900 2,500 1,099
13,900 3,000 1,299
12,900 3,500 1,499
iPhone XR
256 GB
รายเดือน 27,900 24,300 1,500 699
23,200 2,000 899i
22,200 2,500 1,099
21,200 3,000 1,299
20,200 3,500 1,499
iPhone SE
64 GB
รายเดือน 14,900 11,300 1,500 699 -
9,300 3,000 1,099
8,300 4,000 1,299
เติมเงิน 12,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone SE
128 GB
รายเดือน 16,900 13,300 1,500 699 -
11,300 3,000 1,099
10,300 4,000 1,299
เติมเงิน 14,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone SE
256 GB
รายเดือน 20,900 17,300 1,500 699 -
15,300 3,000 1,099
14,300 4,000 1,299
เติมเงิน 18,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPhone 8
64 GB
รายเดือน 14,500 9,500 1,500 699 -
8,300 2,000 899
7,300 2,500 1,099
6,300 3,000 1,299
5,300 3,500 1,499
iPhone 8
128 GB
รายเดือน 16,500 11,500 1,500 699 -
10,300 2,000 899
9,300 2,500 1,099
8,300 3,000 1,299
7,300 3,500 1,499
เติมเงิน 14,500 - 1,200 -
iPhone 8 Plus
64 GB
รายเดือน 16,400 12,500 - 699 -
11,400 - 899
9,900 - 1,099
8,400 - 1,299
เติมเงิน 14,400 0 1,200 -
iPhone 7 Plus
32 GB
รายเดือน 11,000 8,000 1,500 699
7,000 2,000 899
iPhone 7 Plus
128 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 13,000 9,900 - 499
8,900 - 699
7,900 - 899
5,900* 1,000 1,099
รายเดือน
เฉพาะ Online & LINE Shop
9,900 - 499
8,900 - 699
7,600 1,000 899
5,400 2,500 1,099
เติมเงิน 9,000 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -

  *ลูกค้าต้องชำระเงินค่าเครื่องและค่าบริการชำระล่วงหน้า ด้วยบัตรเครดิตที่ชื่อผู้ถือบัตร ต้องตรงกับชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของหมายเลขเท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน ต่อการซื้อ 1 เครื่อง

  **iPhone XS 64GB, iPhone XR 64GB และ iPhone SE ทุกความจุ ราคาพิเศษทั้งหมด มีผลถึงวันที่ 15 มิถุนายน 63 เท่านั้น

(iPad)


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal NET XTREME
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
iPad รุ่นที่ 7
32 GB
รายเดือน 15,400 11,400 1,500 599 -
9,400 2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad รุ่นที่ 7
128 GB
รายเดือน 18,400 12,900 1,500 599 -
10,900 2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad รุ่นที่ 6
32 GB
รายเดือน 14,490 10,000 1,500 599 -
8,000 2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad รุ่นที่ 6
128 GB
รายเดือน 17,490 13,000 1,500 599 -
11,000 2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad Air
64 GB
รายเดือน 22,400 16,900 1,500 599 -
14,900 2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad Air
256 GB
รายเดือน 27,400 21,400 1,500 599 -
19,400 2,000 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad mini
64 GB
รายเดือน 18,400 12,200 1,500 599 -
10,200 1,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad mini
256 GB
รายเดือน 23,400 15,000 1,500 599 -
13,000 1,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
เติมเงิน 20,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
iPad Pro 11”
128 GB
รายเดือน 32,900 29,400 1,500 699 -
28,400 2,000 899
27,400 2,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
เติมเงิน 31,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
iPad Pro 11”
256 GB
รายเดือน 36,400 32,900 1,500 699 -
31,900 2,000 899
30,900 2,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad Pro 11”
512 GB
รายเดือน 43,400 39,900 1,500 699 -
38,900 2,000 899
37,900 2,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad Pro 11”
1 TB
รายเดือน 50,400 46,900 1,500 699 -
45,900 2,000 899
44,900 2,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad Pro 12"
128 GB
รายเดือน 39,900 36,400 1,500 699 -
35,400 2,000 899
34,400 2,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
เติมเงิน 38,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
iPad Pro 12”
256 GB
รายเดือน 43,400 39,900 1,500 699 -
38,900 2,000 899
37,900 2,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad Pro 12”
512 GB
รายเดือน 50,400 46,900 1,500 699 -
45,900 2,000 899
44,900 2,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099
iPad Pro 12”
1 TB
รายเดือน 57,400 53,900 1,500 699 -
52,900 2,000 899
51,900 2,500 1,099
หรือ 4G Hot Deal
Share Plan 1,099

พิเศษยิ่งกว่าสำหรับนักศึกษาเท่านั้น

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro และ iPhone 11

ราคาพิเศษและเครื่องเปล่า รับสิทธิ์ผ่อน 0% นานสูงสุด 40 เดือนกับบัตรซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต เพิ่มเติม คลิก


iPhone รุ่นอื่น ราคาพิเศษ รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด 5,000 บาทขึ้นไป)ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Galaxy Fold
512 GB
รายเดือน 69,900 63,000 - 649
61,000 - 1,149
S20
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 28,900 22,900 500 649
20,400 1,500 1,149
16,900 4,000 1,349
S20+
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 31,900 25,400 1,000 649
22,900 3,000 1,149
18,900 4,000 1,349
S20 Ultra 5G
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 39,900 33,400 1,000 649
30,900 3,000 1,149
26,900 4,000 1,349
Galaxy Z Flip
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 44,900 40,900 3,000 649
37,900 4,000 1,149
35,900 5,500 1,549
Note 10 Lite
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 17,990 14,490 1,000 649 -
13,490 1,500 849
12,490 2,000 1,149
11,490 2,500 1,349
Galaxy Note 10
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 32,900 27,400 - 649
26,400 - 849
23,400 - 1,149
เติมเงิน 27,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
Galaxy Note 10+
256 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 37,900 31,900 - 649
30,400 - 849
28,400 - 1,149
เติมเงิน 31,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
Galaxy Note 10+
512 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 40,900 34,900 - 649
33,900 - 849
30,900 - 1,149
เติมเงิน 36,400 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
Galaxy A71
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 13,990 11,490 - 449
9,990 1,200 649
8,990 2,000 849
Galaxy A70
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 14,990 11,490 1,200 549
10,490 1,800 749
9,490 2,300 949
Galaxy A51
8/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,690 8,890 800 449 -
7,490 1,500 649
6,690 2,000 849
Galaxy A51
6/128 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 10,490 7,790 800 449
6,490 1,500 649
5,690 2,000 849
Galaxy A31
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 8,999 7,189 800 449 -
5,789 1,500 649
Galaxy A30s
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 7,990 5,790 800 449 -
4,390 1,500 649
เติมเงิน 6,990 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
Galaxy A21s
6/64 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 7,799 6,289 800 449 -
Galaxy A21s
3/32 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 6,399 4,889 800 649 -
เติมเงิน 5,490 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 600 -
Galaxy A20s
4/64 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 6,490 4,490 600 449 -
3,890 1,000 649
เติมเงิน 5,490 - 600 -
Galaxy A20s
3/32 GB
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,490 3,790 800 449 -
Galaxy A11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,199 3,589* 1,000 449 -
3,189* 1,300 649
Galaxy A10s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,490 2,290* 1,200 449 -
1,990* 1,300 649
Galaxy A10s
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,490 2,490* 1,200 549 -
2,290* 1,300 649
Galaxy A01 เติมเงิน 3,290 1,290 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,500 -

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Mate XS 5G รายเดือน 89,990 82,990 - 1,049 -
79,990 - 1,349
P40 Pro 5G รายเดือน 31,990 25,490 1,200 649 -
21,990 2,500 1,149
17,990 5,000 1,549
เติมเงิน 26,990 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
P40 5G รายเดือน 22,990 17,990 1,000 649 -
14,990 1,500 1,149
11,990 4,500 1,549
เติมเงิน 19,990 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
P30 Pro รายเดือน 19,990 16,990 - 649
15,990 - 849
14,490 - 1,149
เติมเงิน 17,990 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
P30 รายเดือน 14,990 11,990 - 649
10,990 - 749
เติมเงิน 8,990 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
Mate 30 Pro 5G รายเดือน 31,990 23,990 2,300 649
21,990 4,000 1,149
17,990 5,500 1,549
Mate 30 Pro รายเดือน 28,990 20,990 2,300 649 -
20,490 2,500 749
17,990 3,000 1,149
15,490 6,000 1,549
nova 5T รายเดือน 9,990 7,240 1,700 449 -
5,840 2,500 649
4,240 3,500 1,149
เติมเงิน 4,900 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
Y9s รายเดือน 7,990 5,990 1,200 449 -
4,490 2,300 649
Y9 Prime 2019 รายเดือน 5,999 4,389 1,000 449
3,989 1,300 649
เติมเงิน 4,489 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
Y7P รายเดือน 4,999 3,189 800 449 -
1,989 1,700 649
Y7
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,499 2,289* 1,300 449 -
1,789* 1,800 549
2,289** 700 349
Y6s รายเดือน 3,999 2,589 1,200 449 -
เติมเงิน 1,389 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
Y6s
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 3,999 2,589* 1,000 349 -
เติมเงิน 1,289 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
Y6P
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 1,289* 500 449 -
Y5P
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 2,999 889* 500 349 -
เติมเงิน 989 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,500 -

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Find X2 Pro 5G รายเดือน 40,990 35,990 3,000 649
33,990 5,000 1,049
31,990 6,000 1,349
Find X2 5G รายเดือน 33,990 25,490 3,000 649
22,990 5,000 1,049
20,990 6,000 1,349
Reno 10X
12/256 GB
รายเดือน 28,990 18,490 2,300 649
16,990 3,300 849
15,990 4,000 1,149
13,490 6,000 1,549
Reno 3 Pro รายเดือน 18,990 14,490 2,300 649 -
12,990 3,300 1,049
11,990 4,000 1,249
Reno2 รายเดือน 15,999 11,989 2,500 649
10,989 3,300 849
9,889 4,000 1,149
Reno2 F
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 9,999 7,489 1,500 449
5,989 2,500 649
4,989 3,500 849
3,989 4,000 1,149
เติมเงิน 4,989 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
A9 2020 รายเดือน 7,999 5,489 1,700 449 -
4,189 2,500 649
3,189 3,500 849
เติมเงิน 3,289 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 3,000 -
A31
6/128 GB
รายเดือน 6,999 4,989 1,200 449 -
3,489 2,300 649
A31
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 5,499 3,289* 1,300 449
2,989* 1,500 549
3,389** 900 349
A3s
3/32 GB
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 4,999 3,489* 800 349 -
เติมเงิน 1,889 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,500 -
A5 2020 รายเดือน 4,999 3,489 1,000 449
A5 2020
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 3,489* 1,000 449
2,989* 1,300 549
A5s รายเดือน 4,599 3,089 500 449 -
A12
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,299 2,589* 900 449 -
2,189* 1,200 549
2,589** 500 349

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
NEX 3 รายเดือน 24,999 22,489 500 649 -
21,489 1,000 849
19,989 1,500 1,149
18,989 2,000 1,349
V19 รายเดือน 12,990 9,489 1,700 449 -
8,289 3,000 649
7,489 3,000 849
V17 รายเดือน 11,999 8,989 1,500 549 -
7,289 3,000 849
6,489 3,000 1,049
S1 Pro รายเดือน 7,999 4,989 1,500 549 -
2,989 3,300 849
เติมเงิน 5,989 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 1,200 -
Y50 รายเดือน 7,999 5,689 1,300 449 -
5,189 1,500 549
4,689 2,000 649
Y30 รายเดือน 6,999 4,789 1,300 449 -
4,289 1,800 549
3,789 2,300 649
Y19 รายเดือน 6,999 4,489 1,200 449 -
2,989 2,300 649
Y15 2020 รายเดือน 4,999 3,489 1,000 449 -
เติมเงิน 2,289 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
Y15 2020
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 3,189* 1,200 449 -
2,989* 1,300 549
3,289** 600 349
Y11
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,299 2,889* 800 449 -
2,689* 800 549
2,889** 500 349
Y11 เติมเงิน 4,299 1,589 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -
Y91C
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
รายเดือน 3,399 2,489* 800 349 -
เติมเงิน 1,289 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
X3
Super Zoom
รายเดือน 19,990 14,990 1,500 649 -
13,990 2,000 849
12,490 3,500 1,149
XT รายเดือน 10,999 7,689 1,700 649
6,689 2,500 849
5,989 2,500 1,149
6 Pro รายเดือน 10,999 8,989 1,200 449
7,489 2300 649
6,489 3,000 849
6 รายเดือน 8,999 6,989 1,200 449
5,489 2,300 649
6i รายเดือน 6,499 4,989 1,000 449
4,689 1,200 649
5 Pro
8/128 GB
รายเดือน 8,999 6,989 1,200 449
5,489 2,300 649
5s รายเดือน 5,999 4,589 1,000 449
4,189 1,200 649
5i
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,999 3,689* 1,000 449
3,389* 1,200 649
5 รายเดือน 4,599 3,089 1,000 449
5
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 4,599 2,889* 1,200 449
C3
(ใช้ได้เฉพาะเครือข่าย AIS)
(เครื่องจะถูกล็อกหากค้างชำระค่าบริการรายเดือน)
รายเดือน 3,999 2,749* 800 449 -
2,549* 900 549
2,749** 400 349
เติมเงิน 1,389 พร้อมสมัครแพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET 2,000 -

*สำหรับลูกค้าใหม่ ย้ายค่ายเบอร์เดิม และเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือน

**โปรโมชันพิเศษสำหรับ ลูกค้าเปลี่ยนเติมเงินเป็นรายเดือนอายุ 1 ปีขึ้นไป และมียอดใช้งานต่อเดือน 100 บาท


ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Redmi Note 9 Pro รายเดือน 9,999 6,589 1,000 449
5,589 1,500 649
Redmi Note 9 รายเดือน 6,499 3,989 1,000 449
2,989 1,500 649

ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
8 Pro
12/256 GB
รายเดือน 34,990 27,490 2,000 649 -
26,490 2,500 849
24,490 3,000 1,049
8
12/256 GB
รายเดือน 28,990 21,990 2,000 649 -
20,990 2,500 849
18,990 3,000 1,049
7T Pro Mclaren
12/256 GB
รายเดือน 29,990 25,990 1,000 449
23,990 2,000 649
21,990 3,000 849
7T Pro
8/256 GB
รายเดือน 26,990 22,990 1,000 449
20,990 2,000 649
18,990 3,000 849

อัปเดตราคาล่าสุด วันที่ 07 พ.ค. 63
ราคา
เครื่องเปล่า
(บาท)
ราคาพิเศษ
(บาท)
พร้อมชำระ
ค่าบริการ
ล่วงหน้า
(บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
4G Hot Deal MAXX
(บาท)
ซื้อผ่าน
ออนไลน์
Gen 2 รายเดือน 1,690 99 700 299* -

*แบ่งคืนส่วนลดค่าบริการรายเดือน 140 บาท นาน 5 เดือน เหลือจ่ายค่าบริการรายเดือนเพียง 159 บาท/ เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการซื้อเครื่องโทรศัพท์ราคาพิเศษ • ระยะสัญญา 12 เดือน ตามราคาที่กำหนด • ราคาเครื่องโทรศัพท์รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว • แพ็กเกจค่าบริการล่วงหน้า ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • ค่าบริการล่วงหน้า 200 - 7,000 บาท (ไม่รวม VAT) โดยค่าบริการล่วงหน้าที่ต่ำกว่า 1,000 บาท จะแบ่งคืน นาน 10 เดือน และค่าบริการล่วงหน้าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะแบ่งคืนนาน 12 เดือน เริ่มมีผลรอบบิลที่ 2 เป็นต้นไป • จำกัดสิทธิ์ ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชน รับสิทธิ์ซื้อเครื่องโทรศัพท์ ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 สัญญา (1 เลขหมายโทรศัพท์ รับสิทธิ์ซื้อได้ 1 เครื่อง) • กรณีผู้ใช้บริการยกเลิกบริการ หรือขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บเงินค่าปรับเท่ากับมูลค่าส่วนลด ค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับ


รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน ที่เอไอเอส ช็อป ทุกสาขา เทเลวิซ ใกล้บ้าน

เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป หรือผ่อน 0% นาน 3 - 4 เดือน เฉพาะค่าเครื่อง (ราคาหลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป


แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal XTRA (สำหรับ iPhone)

เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
เน็ตต่อเนื่อง โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
WiFi
ไม่จำกัด
Youtube Premium
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
ฟรี เน็ตสำหรับใช้งาน
โปรแกรม Office 365
ZOOM
4G 3G
1,899 ไม่จำกัด ไม่จำกัด 2,000
นาน 6 เดือน

นาน 6 เดือน
Office 365
ZOOM
นาน 3 เดือน
1,499 1,200
1,299 850
1,099 650
899i ไม่จำกัด 400
899 28 GB 400
699 18 GB 300
599 14 GB 250 นาน 3 เดือน
499 - 9 GB 200

แพ็กเกจ 899i สำหรับ iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR เท่านั้น

*YouTube Premium สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal XTRA

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 499 - 699 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 kbps., แพ็กเกจ 899i และ 899 - 1,899 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 kbps. และ แพ็กเกจที่ได้สิทธิ์ใช้งาน 4G ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps. (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย โทรออกได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดบริการ ตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • แพ็กเกจ 899 (SP) และ 1,099 - 1,899 บาท ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน เป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตหากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เดือนที่ 13-24

 • แพ็กเกจ 899i รับเน็ต 4G/3G 15 GB
 • แพ็กเกจ 1,099 รับเน็ต 4G/3G 16 GB
 • แพ็กเกจ 1,299 รับเน็ต 4G/3G 20 GB
 • แพ็กเกจ 1,499 รับเน็ต 4G/3G 25 GB
 • แพ็กเกจ 1,899 รับเน็ต 4G/3G 30 GB

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้ได้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น สมัครแพ็กเกจ 349 - 649 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 3 เดือน แพ็กเกจ 749 - 2,049 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด*656*1# โทรออก รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรีเน็ต สำหรับโปรแกรม Microsoft Office 365 และ Zoom Video Conferencing

 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่าย หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจราคา 499 - 1,899 บาท
 • ลูกค้ารอรับ SMS ยืนยันสิทธิ์ฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับโปรแกรมดังกล่าวทางมือถือ นาน 3 เดือน มูลค่า 99 บาท/ เดือน
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่า license ในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal MAXX

เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
เน็ตต่อเนื่อง โทร WiFi
ไม่จำกัด
Youtube Premium
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
ฟรี เน็ตสำหรับใช้งาน
โปรแกรม Office 365
ZOOM
แพ็กเกจเสริม 5G
(เฉพาะเครื่องที่รองรับ 5G)
4G 3G โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
โทรในเครือข่าย
AIS
2,049 ไม่จำกัด ไม่จำกัด 2,000 ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
นาน 6 เดือน

นาน 6 เดือน
Office 365
ZOOM
For 3 months
5G
ไม่จำกัด
ใช้ได้ถึง
30 มิ.ย. 63
1,949 1,800
1,549 1,100 -
1,349 900 -
1,249 800 -
1,149 700 -
1,049 40 GB 550 - 5G
10 GB
949 32 GB 400 -
849 28 GB 350 -
749 25 GB 300 -
649 16 GB 250 - นาน 3 เดือน
549 - 12 GB 200 -
449 - 7 GB 150 -
349 - 3 GB 100 -

*YouTube Premium สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal MAXX

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 349 - 649 บาท สามารถเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 128 Kbps, แพ็กเกจ 749 - 949 บาท สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbpsแพ็กเกจ 1,149 – 2,049 บาท ใช้งาน 4G ไม่จำกัดเล่นเน็ตต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 300 Mbps
 • อัตราค่าบริการคิดตามการใช้งานจริงเป็นนาที/รอบบิล
 • สิทธิ์โทรฟรีในเครือข่าย โทรออกได้ครั้งละไม่เกิน 60 นาที ส่วนเกินคิดบริการตามจริงเป็นนาที และ ไม่รวม VDO Call
 • ค่าบริการส่วนเกิน โทรทุกเครือข่าย/VDO Call นาทีละ 1.50 บาท (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บาท และ MMS ข้อความละ 4 บาท
 • การใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G เฉพาะลูกค้าใช้เครื่อง และ SIM รองรับการใช้งาน 4G รวมถึงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ 4G ซึ่งจะถูกตัดการใช้งานก่อนเป็นอันดับแรก
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • แพ็กเกจ 1,149 - 2,049 บาท ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM
 • ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกินเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ต หากพบการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขการใช้งาน NEXT G

 • ใช้งาน NEXT G ไม่จำกัดที่ความเร็วสูงสุด 300 Mbps และ AIS Super WiFi 650 Mbps ขึ้นกับพื้นที่ให้บริการและโทรศัพท์ที่รองรับ
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน
 • สิทธิ์การใช้งาน NEXT G สำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ที่รองรับ พร้อมทั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต NEXT G 4G/ 3G ตามปริมาณที่กำหนด และสิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ไม่จำกัด
 • หากโทรศัพท์ไม่รองรับการใช้งาน NEXT G สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ต 4G/3G ตามปริมาณที่กำหนด และใช้งาน AIS SUPER WiFi ได้ไม่จำกัด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ YouTube Premium

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น สมัครแพ็กเกจ 349 - 649 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 3 เดือน แพ็กเกจ 749 - 2,049 บาท รับสิทธิ์ดูฟรีผ่านมือถือนาน 6 เดือน (ค่าบริการอินเทอร์เน็ตคิดตามแพ็กเกจที่ลูกค้าใช้งานอยู่)
 • รับสิทธิ์ YouTube Premium กด *656*1# โทรออก รอรับข้อความทาง SMS และดำเนินการเช็กสิทธิ์ตามขั้นตอน (ใช้บัญชี gmail ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์)
 • สงวนสิทธิ์ลูกค้า 1 หมายเลข ต่อการรับสิทธิ์ 1 ครั้ง ต่อ 1 email ในการลงทะเบียนรับสิทธิ์ตลอดโครงการ
 • หากเคยรับสิทธิ์การใช้งานและทดลองใช้ฟรี YouTube Premium, YouTube Music Premium, Google Play Music และ YouTube Red ในระยะเวลาย้อนหลัง 12 เดือนมาก่อน ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • หลังจากรับสิทธิ์ดูฟรีครบ จะถูกคิดค่าบริการ YouTube Premium เดือนละ 159 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรีเน็ต สำหรับโปรแกรม Microsoft Office 365 และ Zoom Video Conferencing

 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่าย หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจราคา 349-2,049 บาท
 • ลูกค้ารอรับ SMS ยืนยันสิทธิ์ฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับโปรแกรมดังกล่าวทางมือถือ นาน 3 เดือน มูลค่า 99 บาท/ เดือน
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่า license ในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ใช้บริการ 5G

 • ลูกค้าที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ 5G ในโครงการ AIS Hot Deal และ AIS Best Buy จะได้รับสิทธิเน็ต 5G “10GB ต่อรอบบิล” เริ่มมีผลวันถัดไป
 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ Hot Deal MAXX ค่าบริการรายเดือน 1,149 บาท ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ “ใช้บริการ 5G ได้ไม่จำกัด” เริ่มมีผลพร้อมแพ็กเกจหลัก Hot Deal MAXX
 • ลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจ Hot Deal MAXX ค่าบริการรายเดือนต่ำกว่า 1,149 บาท หากมีการเปลี่ยนแพ็กเกจเป็นค่าบริการรายเดือน 1,149 บาท ขึ้นไป ในภายหลัง ก็จะได้รับสิทธิ “ใช้บริการ 5G ได้ไม่จำกัด” ด้วย
 • แพ็กเกจเสริม 10GB ต่อเดือน
  1. สามารถใช้ได้ทั้ง 5G/4G/3G โดยจะถูกหักการใช้งาน ก่อนแพ็กเกจหลัก
  2. สิทธิการใช้เน็ต 4G/3G ตามแพ็กเกจหลัก จะถูกปรับให้สามารถใช้เน็ต 5G ได้ด้วย ยกเว้นแพ็กเกจหลัก ที่ได้รับสิทธิ เน็ตใช้ได้ไม่จำกัด ความเร็วสูงสุดตามที่กำหนด (Unlimited Fixed Speed)
 • สิทธิการใช้บริการ “5G ได้ไม่จำกัด” หรือ “10GB ต่อรอบบิล” ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น
 • สิทธิ์รับ “บริการ 5G ได้ไม่จำกัด” และ “บริการ 5G จำนวน 10GB ภายใน 30 วัน” สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข/ 1 IMEI เครื่อง เท่านั้น หากรับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์ซ้ำได้อีก

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal NET XTREME

เน็ตความเร็วสูงสุด

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
เน็ตต่อเนื่อง WiFi
ไม่จำกัด
ดูหนัง ซีรีส์
ไม่คิดค่าเน็ต
ฟรี เน็ตสำหรับใช้งาน
โปรแกรม Office 365
ZOOM
4G 3G
1,099 ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ไม่จำกัด

นาน 6 เดือน
Office 365
ZOOM
For 3 months
899 50 GB
699 30 GB
599 - 20 GB
399 - 10 GB -

เงื่อนไขแพ็กเกจ 4G Hot Deal NET XTREME

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด แพ็กเกจ 399 - 899 สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps
 • โทรทุกเครือข่าย และ VDO Call นาทีละ 1.50 บ. (เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที), SMS ข้อความละ 3 บ. และ MMS ข้อความละ 4 บ. ค่าบริการรายเดือนและค่าบริการส่วนเกิน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนดสำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล สิทธิ์การใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม www.ais.co.th/wifi

เงื่อนไขแพ็กเกจ PLAY FAMILY (รับชมรายการจากช่องดังระดับโลก ผ่านแอป AIS PLAY) ไม่คิดค่าเน็ต

 • สิทธิ์ PLAY FAMILY ฟรี 6 เดือน (ไม่คิดค่าเน็ต) สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • กรุณารอรับ SMS ยืนยัน เพื่อกดรับสิทธิ์และเริ่มใช้งานแพ็กเกจ โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มใช้งานแพ็กเกจหลัก หากเลยกำหนดการรับสิทธิ์ 30 วัน ไม่สามารถคืนสิทธิ์ได้
 • หากมีแพ็กเกจเสริม PLAY PREMIUM และ PLAY FAMILY อยู่แล้ว ไม่สามารถรับสิทธิ์นี้ได้ รวมถึงไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์จากโครงการอื่น
 • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 • รับชมได้สูงสุด 2 อุปกรณ์พร้อมกัน
 • สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน AIS PLAY รองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.1 และ iOS 8.0 ขึ้นไป ดาวน์โหลดฟรี โทร. *357# หรือ ผ่าน App Store และ Google Play Store
 • ก่อนครบกำหนดสิทธิ์ดูฟรี ระบบจะส่งข้อความ (SMS) แจ้งเตือนการต่ออายุการใช้แพ็กเกจ PLAY FAMILY ล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการเรียกเก็บค่าบริการเดือนถัดไป เดือนละ 119 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการอินเทอร์เน็ต
 • สิทธิ์การใช้งานฟรีสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ หรือ โอนเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรีเน็ต สำหรับโปรแกรม Microsoft Office 365 และ Zoom Video Conferencing

 • สำหรับลูกค้าเอไอเอสแบบรายเดือน เมื่อสมัครแพ็กเกจราคา 599 - 1,099 บาท
 • ลูกค้ารอรับ SMS ยืนยันสิทธิ์ฟรีอินเทอร์เน็ตสำหรับโปรแกรมดังกล่าวทางมือถือ นาน 3 เดือน มูลค่า 99 บาท/ เดือน
 • แพ็กเกจนี้ไม่รวมค่า license ในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว

แพ็กเกจรายเดือน 4G Hot Deal Share Plan

เน็ตความเร็วสูงสุด พร้อมโทรทุกเครือข่าย

ค่าบริการรายเดือน
(บาท)
โทรทุกเครือข่าย
(นาที)
เน็ตต่อเนื่อง แชร์สูงสุด
(เบอร์)
WiFi
ไม่จำกัด
4G 3G ฟรีโบนัส
2,499 2,500 40 GB รับเน็ตฟรี
2 GB/เดือน
นาน 20 เดือน
5
1,899 2,000 30 GB
1,499 1,200 25 GB
1,299 850 20 GB
1,099 650 16 GB

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย แพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan

 • หลังจากการใช้งาน 4G/3G ครบตามปริมาณที่กำหนด หมายเลขหลักและหมายเลขสมาชิก สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่อง ความเร็วสูงสุด 384 Kbps (สำหรับทุกแพ็กเกจ)
 • แพ็กเกจนี้สำหรับลูกค้าระบบรายเดือนที่เปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม, เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือลูกค้าปัจจุบัน (มีผลรอบบิลถัดไป)
 • สามารถใช้งานร่วมกันเป็นกลุ่มสูงสุด 5 หมายเลข (หมายเลขหลัก 1 เบอร์ หมายเลขสมาชิก 4 เบอร์)
 • หมายเลขที่สามารถสมัครแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan ได้เฉพาะหมายเลขในระบบรายเดือนเท่านั้น เรียกว่า “หมายเลขหลัก” หมายเลขหลักสามารถเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน “หมายเลขสมาชิก” ได้ผ่านช่องทาง AIS Shop , Telewiz และ Call center
 • รับเน็ตเพิ่มฟรี 2GB นาน 20 เดือน เมื่อหมายเลขหลักเปิดเบอร์ใหม่, ย้ายค่ายเบอร์เดิม หรือเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน
 • ลูกค้าที่มีบริการ Multi SIM ไม่สามารถสมัครแพ็กเกจนี้ได้
 • ค่าบริการส่วนเกินของหมายเลขสมาชิกจะคิดตามแพ็กเกจหลักที่ใช้งานอยู่
 • หมายเลขสมาชิกสามารถเปลี่ยนแพ็กเกจหลัก หรือ สมัครซื้อแพ็กเสริมต่างๆได้ แต่จำนวนการใช้งานที่ได้รับไม่สามารถแชร์การใช้งานระหว่างหมายเลขในกลุ่ม
 • การรวมกลุ่มจะสิ้นสุดทันที เมื่อหมายเลขหลักยกเลิกแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • กำหนดให้หมายเลขสมาชิกเป็นเบอร์ในระบบรายเดือน
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องเป็นหมายเลขจดทะเบียนใหม่,ลูกค้าปัจจุบัน,เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือน หรือย้ายค่ายเบอร์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • หมายเลขสมาชิกจะต้องทำการจดทะเบียนในนามหมายเลขหลักเท่านั้น โดยตกลงยอมรับว่าหมายเลขหลักจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดของหมายเลขสมาชิก
 • รับสิทธิ์นาน 24 รอบบิล
 • อัตราค่าบริการส่วนเกิน
  • โทรทุกเครือข่าย / VDO Call นาทีละ 1.50 บ.
  • SMS ข้อความละ 3 บ.
  • MMS ข้อความละ 4 บ.
 • สิทธิ์ใช้งาน AIS SUPER WiFi ระบบจะส่ง WiFi Username และ Password ผ่านทาง SMS โดยอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม wwww.ais.co.th/wifi
 • หากหมายเลขหลักเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหลัก หรือยกเลิกหมายเลข หรือเปลี่ยนความเป็นเจ้าของเลขหมาย รวมถึงเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงิน หมายเลขสมาชิกจะถูกเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจ NEXT G Max Speed 299 บาท มีผลหลังจากได้รับ SMS ยืนยัน (สามารถเปลี่ยนเป็นโปรอื่นๆได้ภายหลัง) หากหมายเลขสมาชิกมีการใช้งานก่อนได้รับ SMS จะถูกคิดค่าบริการตามอัตราส่วนเกินของแพ็กเกจ 4G Hot Deal Share Plan
 • สิทธิ์การใช้งานและอัตราค่าบริการที่กำหนด สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น และสำหรับการใช้งานปกติ ไม่ให้ใช้ในเชิงพาณิชย์หรือมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการรายอื่น
 • สิทธิ์การใช้งานของทุกแพ็กเกจสามารถใช้ได้ในแต่ละรอบบิลเท่านั้น กรณีใช้งานไม่หมดไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปรอบบิลถัดไปได้ และสิทธิ์ที่ได้รับจะสิ้นสุดทันทีที่ยกเลิกบริการ เปลี่ยนแพ็กเกจ หรือโอนเปลี่ยนแปลง
 • อัตราค่าบริการที่กำหนดเป็นอัตราที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า AIS WIFI ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้งแชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับความต้องการอย่างไม่มีสะดุด AIS WiFi - ออนไลน์ได้สนุกยิ่งขึ้น ทั้ง แชท แชร์ โพสต์ กับเทคโนโลยีไร้สายที่รองรับทุกความต้องการ ของคุณได้อย่างไม่มีสะดุดให้คุณเข้าใช้งานได้ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ (Wifi Auto Login) www.ais.co.th

พร้อมรับสิทธิ์ความพิเศษเหนือระดับเป็นลูกค้า Serenade


4G HOT DEAL XTRA

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 899 - 1,299 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,499 ขึ้นไป

4G HOT DEAL MAXX

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 949 - 1,349 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,549 ขึ้นไป

พิเศษยิ่งขึ้นเมื่อซื้อ SAMSUNG S20 Series และ OPPO Find X2 Series

รับสิทธิ์ Serenade Emerald

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 949 - 1,049 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Gold

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,149 - 1,549 บ.

รับสิทธิ์ Serenade Platinum

เมื่อสมัครแพ็กเกจ 1,949 ขึ้นไป

เครื่องมือถือ ราคาพิเศษ รับสิทธิ์ผ่อน 0%

นานสูงสุด 10 เดือน กับธนาคารชั้นนำ• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 5,000 บาท ขึ้นไป

• รับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน 3-4 เดือน เฉพาะค่าเครื่องที่ร่วมรายการ (หลังหักส่วนลด) 1,500 บาท ขึ้นไป

แพ็กเกจเสริมเติมเงิน Hot Deal NET

ค่าบริการเหมาจ่าย
(บาท)
4G / 3G
3,000 60 GB
(6 GB / เดือน นาน 10 เดือน)
2,500 50 GB
(5 GB / เดือน นาน 10 เดือน)
2,000 40 GB
(4 GB / เดือน นาน 10 เดือน)
1,200 20 GB
(2 GB / เดือน นาน 10 เดือน)
600 10 GB
(1 GB / เดือน นาน 10 เดือน)
 • สำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ ลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิม และลูกค้าปัจจุบัน ในระบบเติมเงิน ที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์ตามรุ่นที่กำหนด และสมัครรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง
 • ค่าบริการเหมาจ่ายยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์อินเทอร์เน็ตทันทีในวันที่สมัครแพ็กเกจ (เริ่มมีผลเมื่อได้รับ SMS ยืนยัน)
 • แพ็กเกจ 600 บาท รับเน็ตจำนวน 1GB/เดือน
 • แพ็กเกจ 1,200 บาท รับเน็ตจำนวน 2GB/เดือน
 • แพ็กเกจ 1,500 บาท รับเน็ตจำนวน 2.5GB/เดือน
 • แพ็กเกจ 2,000 บาท รับเน็ตจำนวน 4GB/เดือน
 • แพ็กเกจ 2,500 บาท รับเน็ตจำนวน 5GB/เดือน
 • แพ็กเกจ 3,000 บาท รับเน็ตจำนวน 6GB/เดือน
 • หลังจากใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามที่กำหนด (ต่อเดือน) สามารถเล่นเน็ตได้ต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 kbps
 • กรณีใช้งานไม่หมด จะไม่สามารถยกยอดคงเหลือสะสมไปในเดือนถัดไปได้
 • รับสิทธิ์ นาน 10 เดือน
 • ต้องใช้ซิมร่วมกับเครื่องโทรศัพท์ที่รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใช้งาน สิทธิ์อินเทอร์เน็ต จะสิ้นสุดลงทันที
 • แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับบริการ Multi SIM ได้
 • สิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ต สำหรับการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น